Zakończyła się operacja wylewania ścian nowego silosu metodą ślizgową. – Trwała nieprzerwanie przez dwa tygodnie, 24 godziny na dobę – mówi dyrektor cukrowni Miejska Górka Jacek Sobczyński. Szalunek był montowany po obrysie ścian, a następnie po wykonaniu pierwszej warstwy, przesuwany wyżej, aby wykonać kolejną. Do tej pory, do budowy silosu wraz z wieżą operacyjną wykorzystano około 8 tys. m 3 betonu oraz około 650 ton stali.

Kolejny zaplanowany etap budowy to zakończenie wylewania betonu ścian wieży operacyjnej do końcowej wysokości 62 m. Nad nowym silosem będzie dach w formie stożka, nie – płaski jak nad dotychczasowym silosem. Koniec budowy silosu jest zaplanowany na grudzień 2022 r. Wykonawca zapewnia, że termin zostanie dotrzymany, jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności.

Nowy silos staje obok dotychczasowego. Będzie miał od niego czterokrotnie większą pojemność – 60 tys. ton cukru. Silos pozwoli na ograniczenie transportu cukru do innych lokalizacji, co zredukuje emisję CO2. Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w Cukrowni Miejska Górka powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, której standardy wyprzedzają obowiązujące obecnie wymagania prawne.

W ramach dążenia do zeroemisyjności produkcji cukru w Miejskiej Górce wybudowana będzie też nowa kotłownia, w której zamiast węgla spalany będzie gaz ziemny. Łączny koszt budowy silosu, oczyszczalni ścieków i kotłowni gazowej to ponad 100 mln zł.