- 2 kwietnia odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, podczas którego podsumowano czteroletnią kadencję, wypracowano kierunki działalności oraz wybrano prezesa, zarząd i główną komisję rewizyjną. Prezesem zarządu głównego został Krzysztof Nykiel – poinformował portal farmer.pl Rafał Strachota, dyrektor KZPBC.

To już kolejna kadencja Krzysztofa Nykiela z Cukrowni Dobrzelin na stanowisku prezesa Związku. Objął tę funkcję w marcu 2015 r. Zastąpił wówczas na tym stanowisku Stanisława Barnasia.

- W Zjeździe uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który w swoim wystąpieniu stwierdził, że producenci cukru muszą brać pod uwagę interesy plantatorów buraka cukrowego oraz zapewnił, że zrobi wszystko, aby w Polsce funkcjonowała płatność powiązana z produkcją buraków w latach 2021-2027 – dodał Strachota.

Przypominamy, że Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego powstał w 1921 roku. Składa się z 32 związków regionalnych i zrzesza polskich plantatorów buraka cukrowego. Nie tylko reprezentuje i chroni interesy polskich plantatorów buraka cukrowego, lecz także prowadzi wszelkie działania na rzecz wzrostu produkcji buraka cukrowego i usprawnienia pracy plantatorów.