Powschodowo do ochrony przed chwastami w buraku wykorzystać można substancje czynne: desmedifam, fenmedifam, etofumesat, metamitron. Do oprysku jest szereg preparatów, które zawierają w składzie wymienione pojedyncze substancje czynne lub są ich gotowymi mieszaninami fabrycznymi dwu-, trzy-, i czteroskładnikowymi. Ponadto do walki z chwastami można stosować także preparaty oparte o propachizafop, które służą do niszczenia m.in. chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej czy perzu właściwego. Substancja czynna lenacyl w zależności od rejestracji środka może być zaaplikowana zaraz po siewie, do trzech dni lub po wschodach roślin buraka.

W zabiegach herbicydowych (także często w zaleceniach) wskazane jest stosowanie dawek dzielonych w plantacjach buraka. Powschodowo chwasty najpierw zwalcza się w fazie liścieni, a kolejne opryski wykonuje w miarę kolejnych ich wschodów co ok. 7 - 11 dni.

Lepiej jest aplikować niższe dawki środków chwastobójczych. Dawki obniża się, jeżeli występują przymrozki do -3°C i jeśli działają poprzednie herbicydy. Czyli przy kolejnej aplikacji herbicydu dawkę należy obniżyć. Przy obniżaniu dawek trzeba wziąć pod uwagę stan uwilgocenia gleby, w momencie gdy jest niska wilgotność gleby i powietrza dawek nie zmniejsza się, powinny być zwiększone.

Zawsze dobiera się preparaty do oprysku według stanu zachwaszczenia i najlepiej jest stosować preparaty, które w składzie zawierają więcej substancji czynnych, zwłaszcza przy spodziewanym intensywnym zachwaszczeniu. Przy samodzielnym doborze substancji czynnych do oprysku i ich łączeniu także warto by zakresem swojego działania obejmowały jak najszersze spektrum zwalczanych chwastów.

Takie mieszaniny stosuje się na wszystkie rodzaje gleb, a działanie preparatów i tolerancja dla siewek buraków zależą nie tylko od rodzaju gleby, ale także od pogody w momencie stosowania oprysku. Jeśli w nocy spodziewamy się przymrozków zabieg herbicydem, należy wykonać w południe.