Po dwutygodniowej przerwie sadzarki do ziemniaków powróciły na pola. Czas zatem zastanowić się na metodą odchwaszczania plantacji.

W przeciętnych gospodarstwach produkujących ziemniak jadalny, nadal dominuje mieszany model odchwaszczania. Najczęściej po posadzeniu bulw wykonuje się 2-3 krotne obsypywanie (redlenie) łącznie z bronowaniem, a następnie jeszcze przed wschodami aplikuje się odpowiedni herbicyd. Większość herbicydów stosuje się po posadzeniu (do 3 dni po sadzeniu podkiełkowanych odmian bardzo wczesnych i wczesnych, a pozostałych – do 10 dni) i po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.

Do stosowania przedwschodowego do wyboru mamy zaledwie kilka substancji czynnych dostępnych solo lub w mieszaninach dwuskładnikowych, reprezentowanych przez ponad 30 nazw handlowych (nie licząc tych preparatów, które są oparte na glifosacie). Można też tworzyć własne mieszaniny; najczęściej łączy się linuron z chlomazonem lub pendimetaliną. Wybierając herbicydy oparte na tych substancjach ważne jest, by aplikować je na świeżo doprawioną glebę o dobrej wilgotności, co jest podstawowym warunkiem ich skutecznego działania. Gdy będzie zbyt sucho zostanie ograniczona efektywność pobierania przez rośliny substancji czynnych z gleby, a to znacznie pogarsza skuteczność wykonanego zabiegu. Tuż przed wschodami lub na krótko po wschodach ziemniaka można się zdecydować na preparaty oparte na metrybuzynie lub zawierające substancje czynną prosulfokarb. W przypadku metrybuzyny należy zwracać uwagę na wrażliwość niektórych odmian ziemniaka na działanie tej substancji czynnej. Często takie informacje zawiera już etykieta środka.

Można także sięgnąć po nieselektywny glifosat. Z tą substancją należy jednak uważać, bo może dojść do silnych uszkodzeń ziemniaka. Glifosat może być zastosowany najpóźniej do 3 dni przed spodziewanymi wschodami i lepiej go unikać na glebach lekkich i przepuszczalnych, bo substancja ta na takich stanowiskach może swobodnie przedostać się do kiełkujących bulw, powodując uszkodzenia.