W Polsce praktycznie zawsze mamy do czynienia z ogławianiem buraka. Polega to na odcinaniu liści razem z niewielką częścią korzenia. Zgodnie z definicją Polskiej Normy PN-R-74458 korzeń ogłowiony to korzeń właściwy bez główki korzenia obciętej poziomo na wysokości szyjki korzenia.

Na Zachodzie (Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania) coraz bardziej popularną techniką zbioru staje się odliścianie. Technika ta pochodzi ze Stanów Zjednoczonych a jej prekursorem jest firma Amity. Polega na tym, że główka korzenia zostaje jedynie oczyszczona z liści natomiast korzeń nie zostaje uszkodzony (nie ogłowiony).

Ma ona swoje zalety ale także i wady. Niewątpliwą zaletą jest większy plon korzeni, a co za tym idzie też większy biologiczny plon cukru z ha, Wyeliminowanie niemal w 100 proc. strat związanych z przegłowieniem buraków (obniżenie prawidłowej strefy cięcia korzeni o 1-2 cm powoduje 10-20 proc, straty masy plonu).

Niestety jest też druga strona medalu, a więc technika ta ma także swoje wady. W porównaniu do klasycznego zbioru, odstawiona do cukrowni partia surowca ma większy udział melasotworów, szczególnie azotu alfa – aminowego, utrudniającego wydobyicu cukru. Notuje się także obniżenie średniej wartości polaryzacji cukru.

Dzięki defoliacji burak się jednak lepiej przechowuje niż ten tradycyjny. Korzenie mniej „oddychają”. Brak cięcia i mniejsze uszkodzenia korzeni sprawiają, że notuje się mniejszy wyciek soku komórkowego, co ogranicza straty masy jak i rozwój chorób grzybowych. Jednak przy wysokich temperaturach w czasie długotrwałego przechowywania korzenie odliścianie mogą łatwiej porastać, a tym samym tracić więcej cukru.

W Polsce od kilku lat przeprowadza się doświadczenia w tym kierunku i porównuje się klasyczną metodę zbiory czyli ogławianie z nowatorską polegającą na odliścianiu. Takie badania prowadzi się między innymi w miejscowości Bogucin (woj. lubelskie) w rejonie cukrowni Krasnystaw. Na podstawie dotychczasowo uzyskanych wyników można stwierdzić, że metoda ta pozwala uzyskać większe plony korzeni i cukru przy nieznacznym spadku wartości technologicznej (wzrost plony korzeni o 6,7 proc., wzrost plonu cukru o 5,9 proc.)

O metodzie defioliacji i badaniach prowadzonych na ten temat w Polsce opowiedziała Agnieszka Andrusiak z KZPBC podczas tegorocznej Konferencji zorganizowanej przez Związek, która odbyła się w listopadzie w Poznaniu.