PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Odmiany bardzo wczesne

Jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych jest odmiana. Stąd też gospodarstwa nastawione na uprawę towarową ziemniaków zainteresowane są nowymi odmianami wnoszącymi postęp w plenności i jakości. Co im proponują firmy nasienne w tym roku?Hodowla Roślin Szyldak

IRYS – najstarsza ze wszystkich zarejestrowanych odmian (1975 rok) i jedyna w tej grupie wczesności o białym miąższu. Wciąż bardzo popularna we wschodniej Polsce. Bulwy są średniej wielkości do dużych o podłużnym kształcie, z płytkimi oczkami. Ceniona za dobry smak. Odmiana w typie kulinarnym B, czyli wszechstronnie użytkowym. Rośliny średnio odporne na wirus Y i dość podatne na wirus liściozwoju. Na porażenie czarną nóżką, zarazą ziemniaczaną bulw i mokrą zgniliznę jeszcze bardziej wrażliwe. Plonowanie wg danych COBORU przy zbiorze wczesnym, czyli 40 dni po wschodach, wynoszą 18,5 t/ha, w tym plon handlowy (bulwy o średnicy ponad 3 cm) blisko 17 t/ha.

Hodowla ziemniaka Zamarte

RUTA – cenna odmiana utrzymująca się w doborze od 1985 roku. Bulwy o kształcie okrągłoowalnym pokryte są żółtą skórką, natomiast miąższ jest jasnożółty. Pod względem przynależności do typu kulinarnego określana jest jako wszechstronnie użytkowa.  Na porażenie wirusem Y, czarną nóżkę i parchem zwykłym jest dość odporna. Natomiast wykazuje wrażliwość na zarazę ziemniaczaną liści i bulw. Jednak, jak wszystkie odmiany w tej grupie, praktycznie nie jest przez nią porażana z uwagi na bardzo krótki okres wegetacji. Plon ogólny 21 t/ha, a handlowy 19 t/ha.

ORLIK – odmiana popularna, uprawiana od 1989 roku. Bulwy okrągłoowalne, duże, z płytko umieszczonymi oczkami. Skórka żółta, miąższ jasnożółty o bardzo dobrym smaku. Typ kulinarny ogólnoużytkowy, w tym także na przerób przemysłowy – frytki, chipsy. Po ugotowaniu ziemniaki nie ciemnieją. Odporność na choroby wirusowe i grzybowe podobna jak u odmiany Ruta. Plon ogólny 19,5 t/ha, ale wysoki plon handlowy –  ponad 18 t/ha. To efekt skłonności do wytwarzania dużych bulw.

ASTER – uprawiana od ponad 15 lat. Zbliżona swoimi cechami do odmiany Orlik. Tworzy jednak mniej bulw dużych, przez co, mimo wysokiego plonu ogólnego 19 t/ha, plon handlowy jest niższy – 17 t/ha. Przechowuje się bardzo dobrze.

DROP – odmiana w rejestrze od 1991 roku, o bardzo kształtnych okrągłoowalnych bulwach z płytkimi oczkami i żółtym zabarwieniu  skórki oraz miąższu. Bardzo smaczna i tą cechą wyróżnia się na tle innych w grupie ziemniaków bardzo wczesnych. Jej wadą jest natomiast stosunkowo niskie plonowanie.  Wynosi ono 17 t/ha, w tym plonu handlowego 15 t/ha. Drop może być wykorzystany do bezpośredniego spożycia, jak i przeznaczony do przerobu w produktach konserwowanych i mrożonych. Drop jest odmianą odporną na mątwika (szczep zwykły i agresywny), dość odporną na wirus Y i parch zwykły. Natomiast na wirus liściozwoju i suchą zgniliznę jest średnio podatny. Rośliny łatwo ulegają infekcji przez zarazę ziemniaczaną i mokrą zgniliznę bulw.

BARD – plenna odmiana z roku 1999. Smakowo zbliżona do Astra i Irysa w typie kulinarnym sałatkowym. Bulwy o jasnożółtym miąższu są duże, okrągłoowalne z płytkimi oczkami. Bardzo odporna na wirus Y i liściozwój. Wykazuje podwyższoną odporność na czarną nóżkę i parch zwykły. Na mątwika ziemniaczanego patotyp  Ro 1 jest odporna. Niestety jest podatna na zarazę ziemniaczaną liści i bulw. Bulwy przechowują się bardzo dobrze. Uzyskiwany w doświadczeniach COBORU plon ogólny sięga 20 t/ha, w tym plon handlowy stanowi 18 ton.

DENAR – także zarejestrowany w 1999 r. Odmiana sałatkowa o jasnożółtym miąższu. Chętnie uprawiana z racji wysokiej plenności – plon ogólny powyżej 21 t/ha – i wytwarzania  dużych bulw. Udział plonu handlowego może sięgać nawet 95 proc. Odmiana jest odporna na wirus Y i liściozwój oraz na mątwika ziemniaczanego patotyp Ro 1, natomiast podatna na zarazę ziemniaczaną obu form. Zebrane ziemniaki przechowują się dobrze. Na podstawie PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) zalecana do uprawy na terenie 4 województw: łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i opolskiego.

LORD – odmiana bardzo podobna do Denara. Odróżnia ją słabsze plonowanie i niższy udział bulw dużych. Typ kulinarny sałatkowy o dobrym smaku. Bulwy bardzo regularnego okrągłoowalnego kształtu o średnio zagłębionych oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana jest odporna na mątwika ziemniaczanego, wirus Y i liściozwój. Natomiast jest podatna na zarazę ziemniaczaną (tylko w odniesieniu do formy liściastej) i mokrą zgniliznę bulw. Bulwy przechowują się bardzo dobrze. Plon ogólny po 40. dniach od wschodów: powyżej 20 t/ha, a plon handlowy powyżej 18 t/ha.

MIŁEK – odmiana zarejestrowana w 2006 r. Bardzo plenna. Plon ogólny sięga 22 t/ha, a handlowy 18,5 t/ha. Bulwy o jasnożółtym miąższu, smakiem przypominają odmianę Ruta. Pod względem kulinarnym zaliczana jest do grupy pośredniej pomiędzy ziemniakami ogólnoużytkowymi a lekko mączystymi.
W doborze są jeszcze dwie odmiany tej firmy, JUSTA i FLAMING, ale z uwagi na krótki okres rejestracji dostępność ich sadzeniaków jest jeszcze niewielka.

Europlant

GLORIA – w doborze figuruje od ponad 10 lat. Bulwy mają miąższ jasnożółty i mimo że po ugotowaniu lekko się rozsypują, to odmiana zaliczana jest do odmian w typie kulinarnym ogólnoużytkowym. Glorię charakteryzuje wysoka zawartość skrobi – 15 proc. Odmiana jest średnio odporna na choroby grzybowe i wirusowe. Według doświadczeń COBORU przy wczesnym zbiorze jej plon ogólny wynosi 19 t/ha, a handlowy 17 t/ha.

KRASA – zarejestrowana w 2003 roku. Odmiana czeskiej hodowli w typie sałatkowym o jasnożółtym miąższu. Ma tendencję do wytwarzania dużych bulw. Plon ogólny 20 t/ha i wysoki handlowy – 19 t/ha. Jej odporność na porażenie chorobami grzybowymi i wirusowymi jest przeciętna.

COLETTE – odmiana z listy europejskiej. Nie figuruje w krajowym rejestrze odmian zarejestrowanych. Bulwy są podłużnoowalne, a miąższ ma kolor żółty. Zaliczana jest do ziemniaków ogólnoużytkowych. Na temat plonowania brak danych z COBORU. Odmiana jest średnio odporna na choroby.

Agrico

FRESCO – zarejestrowana w 1997 roku. Tworzy bulwy średniej wielkości do dużych, które pokryte są żółtą skórką. Miąższ ma jasnożółty. Fresco określa się jako odmianę wszechstronnie użytkową. Można ją wykorzystywać do produkcji frytek. Plonuje dobrze, osiągając w plonie ogólnym 21 t/ha, z czego handlowy to 19,5 t/ha. Średnio odporna na choroby grzybowe i wirusowe. Fresco jest odmianą o dużych wymaganiach glebowych.

IMPALA – odmiana krótko w doborze, bo od 2003 roku. Kolejna odmiana mająca skłonność do tworzenia dużych i bardzo dużych bulw. Zarówno skórka, jak i miąższ są żółte. Typowa odmiana sałatkowa o zwartym miąższu. Jej odporność na choroby grzybowe i wirusowe jest przeciętna. Bardzo plenna, plon ogólny 22,5 t/ha. Plon handlowy powyżej 21 t/ha. Na podstawie PDO zalecana do uprawy na terenie dwu województw: łódzkiego i śląskiego. Impala jest odmianą o dużych wymaganiach glebowych.

ARIELLE – zarejestrowana w 2006 roku. Tworzy bulwy owalne, średniej wielkości z żółtą skórką i o jasnożółtym miąższu w typie kulinarnym ogólnoużytkowym. Jest średnio odporna na parcha zwykłego i czarną nóżkę. Wykazuje natomiast wrażliwość na porażenie wirusem Y i zarazą ziemniaczaną. Plon ogólny przekracza 20 t/ha, a plon handlowy sięga 19 t/ha.

Solana Polska

VELOX – uprawiana od 2002 roku. Bulwy są duże, owalne, a miąższ w kolorze jasnożółtym. Oczka są bardzo płytko zagłębione. Velox jest średnio odporna na choroby grzybowe i wirusowe. Plonuje podobnie jak odmiana Arielle. Na podstawie PDO zalecana do uprawy na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego.

ROSARA – odmiana z listy europejskiej. Ciekawa odmiana ze względu na czerwony kolor skórki. Bulwy są podłużnoowalne, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Wysokie wyrównanie kształtu i wielkości zasługują na wyróżnienie. Zebrane bulwy charakteryzuje bardzo dobra trwałość przechowalnicza. Brak danych na temat plonowania.

ARCONA – odmiana z listy europejskiej. Swoimi cechami nie odbiega od poprzedniej. Różni się kolorem skórki, który u niej jest żółty. Brak danych na temat plonowania.

VERONA – odmiana z listy europejskiej. Owalne bulwy o gładkiej, żółtej skórce i płytkich oczkach. Całość reprodukcji tej odmiany została sprzedana jesienią minionego roku. Zainteresowani nią plantatorzy muszą więc poczekać z zakupem co najmniej do września.

Norika

MOLLI – wprowadzona na listę w 2000 roku. Bulwy są owalnopodłużne, o jasnożółtym miąższu w typie kulinarnym ogólnoużytkowym. Plonuje przeciętnie, wg danych COBORU uzyskiwany plon ogólny to 18,5 t/ha, w tym handlowy blisko 17 t/ha. Odmiana wrażliwa na brak wody.

KARATOP – zarejestrowana w 2002 roku. Bulwy wielkością, kształtem i kolorem miąższu przypominają wcześniej opisaną odmianę. Karatop w odróżnieniu od poprzedniczki jest odmianą sałatkową. Dla zapewnienia tak wysokich plonów wymaga nawadniania. Wówczas odmiana jest w stanie wydać plon ogólny przekraczający 22 t/ha. Plon handlowy sięga ponad 20 t/ha.

Poziom plonów, jaki można uzyskać w produkcji w warunkach przyrodniczo-rolniczych Polski, określają dość dobrze plony uzyskiwane w doświadczeniach odmianowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. O jakości odmian jadalnych decydują zarówno cechy zewnętrzne bulwy (kształt, regularność jego zarysu, głębokość oczek, wygląd skórki), jak i wewnętrzne – skłonność do ciemnienia po ugotowaniu, smak.

Źródło: "Farmer" 01/2008Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.156.32
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
GŁÓWNY PARTNER SERWISUpartner serwisu

PARTNER SERWISU
  • partner serwisu

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.