Trwa domykanie przez plantatorów buraka cukrowego listy odmian, które wysieją w tym roku. W Krajowym Rejestrze Odmian znajduje się ich obecnie ok. 100, dodatkowo jest lista CCA (Wspólnotowy Katalog Odmian), jednak rolnicy i tak wybierają tę konkretną zwykle z około 20 pozycji. Odmiany ustalane są wspólnie przez producentów cukru i przedstawicieli plantatorów.

Jak zatem wybrać te do swojego gospodarstwa?

Bardzo istotne, jak nie najważniejsze, jest wywiązanie się z umowy kontraktacyjnej, mówiącej o terminie odstawienia korzeni do cukrowni. Jeśli jest on wczesno-jesienny (wrzesień, październik), wówczas należy wybrać odmianę zalecaną na wczesny zbiór. Odznacza się ona krótszym okresem wegetacji, ale szybkim tempem tworzenia masy korzenia i przyrostu zawartości cukru. Kiedy zbiór planowany jest w późniejszym terminie, wtedy powinno się zdecydować na odmianę, której plon cukru i korzeni przyrasta w późniejszym czasie.

Ważne jest też nasilenie występowania chorób i szkodników oraz możliwości ich zwalczania. Warto zwrócić uwagę na to, czy dana odmiana cechuje się odpornością na patogeny. Wszystkie odznaczają się bowiem odpornością na rizmomanię (oznaczenie Rh), ale można znaleźć takie, które cechują się tolerancją jeszcze na mątwika burakowego (N) czy chwościka buraka (Cr). Rzadko hodowca deklaruje tolerancję odmiany na takie choroby jak: zgorzel siewek i zgniliznę korzeni, mączniak prawdziwy, a także na brunatną plamistość liści. Informuje też o tolerancji swoich odmian na stres suszy, bądź brak skłonności do tworzenia pośpiechów. Ta ostatnia cecha jest ostatnio bardzo poszukiwana, ponieważ sam problem pojawia się na plantacjach coraz częściej. Dotyczy to zwykle tych buraków, które wysiewane są wcześnie, wówczas mają one większą skłonność do występowania pospiechów wytwarzających pęd generatywny już w pierwszym roku.

Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony buraka, odporność odmian na choroby, która charakteryzuje wiele odmian jest zróżnicowana i w warunkach silnej presji patogenów może być przełamywana, dlatego poleca się wybierać różne odmiany, najlepiej najnowsze. Występowanie patogenów bowiem w sposób znaczący obniża plon cukru buraka, powoduje też straty plonu korzeni.

Stanowisko pod uprawę buraka również jest ważne w kontekście podatności uprawy na choroby. Jeżeli roślinę tę uprawia się dość często np. co trzy lata, a w zmianowaniu występuje dodatkowo rzepak (roślina z rodziny kapustowatych), wówczas istnieje duże zagrożenia wystąpienia na niej szkodnika – mątwika burakowego (nicień glebowy, który może spowodować powstanie dużych strat plonów w uprawie). Z kolei jeżeli burak często powraca na to samo pole, jak również rolnik korzysta z uproszczeń, wówczas kłopotem, zwłaszcza w Południowej Polsce, może okazać się chwościk buraka. Wtedy poleca się odmiany tolerancyjne na te patogeny.