KSC przystępuje do zbierania od plantatorów zamówień na nasiona buraka cukrowego do zasiewów w 2014 r. Zamówienia można składać u inspektorów na formularzach lub za pośrednictwem serwisu internetowego "e-Plantator" do 10 października br.


Przedstawiamy listę odmian buraków z listy KSC S.A. w 2014 r., na której znajduje się dwadzieścia cztery odmiany z ośmiu firm :

Florimond Desprez
- Danube Rh - rejestracja w 2011 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię. Odznacza się dobrymi i wyrównanymi wschodami. Odporna jest na wydawanie pośpiechów. Daje dobry plon korzeni i polaryzację, wysoki plon cukru technologicznego i dobre właściwości przerobowe.

KHBC
- Janosik Rh - rejestracja w 2009 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym, odporna na rizomanię. Brak skłonności do wydawania pośpiechów ,wysoki plon korzeni i cukru technologicznego, niska zawartość melasotworów i dobre właściwości przerobowe.
- Jagusia Rh - rejestracja w 2010 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym, odporna na rizomanię z podwyższoną tolerancją na chwościk burakowy. Ma równomierne i szybkie wschody, małą skłonność do wydawania pośpiechów,wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,niska zawartość szkodliwego azotu i niski udział korzeni drobnych i nietypowych.
- Finezja Rh Cr - rejestracja w 2011 r., odmiana diploidalna w typie normalno-plennym, odporna na rizomanię i tolerancyjna na chwościk burakowy. Odmiana nie wytwarza pośpiechów, osiąga wysoki plon korzeni i cukru technologicznego, ma dobrą jakość przerobową i niski udział korzeni drobnych i nietypowych.
- Szach Rh - rejestracja w 2012 r., odmiana diploidalna, w typie normalnym do normalno-plennego, odporna na rizomanię. Brak skłonności do wydawania pośpiechów, wysoki plon korzeni i cukru technologicznego, niska zawartość melasotworów, doskonałe właściwości przerobowe. Odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 r.

KWS
- Danuśka Rh - rejestracja w Polsce w 2010 r., odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym, tolerancyjna na rizomanię, wysoka zawartość cukru i wysoki wydatek cukru technologicznego, doskonała jakość przetwórcza - niski poziom azotu szkodliwego w soku, małe ulistnienie i wysoka efektywność nawożenia, wyrównane wystawanie główek z gleby, mały udział korzeni drobnych.
- Natura Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2012 r., odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym, tolerancyjna na rizomanię, o podwyższonej odporności na chwościka burakowego i mączniaka. Bardzo niska zawartość szkodliwego azotu i sodu w soku korzeni, bardzo wysoki plon cukru z 1 ha, małe zanieczyszczenie korzeni glebą. Odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.
- Primadonna Rh - rejestracja w Polsce w 2011 r. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię, zalecana na późniejszy zbiór. Wysoki plon cukru i korzeni , dobra jakość przetwórcza, niska zawartość azotu szkodliwego w korzeniach, wyrównane korzenie, bardzo mały udział korzeni drobnych - niskie straty przy zbiorze, dobre wykorzystanie nawożenia mineralnego, szybka regeneracja rozety liściowej - podwyższona odporność na choroby liści.
- Elvira Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2012 r. Odmiana diploidalna w typie normalnym do normalno-plennego, tolerancyjna na rizomanię, chwościk burakowy i mączniak, odporna na pośpiechy, najwyższy plon korzeni wśród odmian zarejestrowanych w 2012 roku, wyrównany kształt korzeni, małe straty przy zbiorze, bardzo niska zawartość szkodliwego azotu. Odmiana zalecana na późniejszy zbiór.

Maribo
- Nancy Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2006 roku. Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym, tolerancyjna na rizomanię, tolerancyjna na chwościk burakowy, bardzo dobrze przystosowana do warunków klimatycznych Polski, wyrównane wschody, dobra zdrowotność liści, dobry plon korzeni i wysoka zawartość cukru.
- Milton Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2012 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię, wysoka tolerancja na chwościk burakowy, plon korzeni i technologiczny cukru powyżej średniego, niska zawartość składników melasotwórczych, dobra jakość przerobowa, charakterystyczne ulistnienie ułatwia zbiór.
- Vistula Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2012 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię, tolerancyjna na chwościk burakowy, wyrównane wschody, zawartość cukru i plon technologiczny powyżej wzorca, niska zawartość melasotworów, dobra jakość technologiczna.

SESVANDERHAVE
- Expert Rh - rejestracja w Polsce w 2009 roku. Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym, tolerancyjna na rizomanię, daje gwarancję wysokiego plonu we wszystkich terminach zbioru, bardzo wysoki plon cukru, charakteryzuje go odporność na stres, w tym także na okresowo występujące susze.
- Pasja Rh - rejestracja w Polsce w 2010 roku. Odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym, tolerancyjna na rizomanię, wysoka zawartość cukru, bardzo wysoki plon cukru z ha, niska zawartość melasotworów, dobra jakość przetwórcza, odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.
- Argument Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2011 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię, tolerancyjna na chwościk burakowy, zalecana do zbioru w terminie optymalnym i opóźnionym, wysoki plon korzeni przy średniej zawartości cukru, dobry plon cukru z ha.

Strube
- Schubert Rh - rejestracja w Polsce w 2009 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię, dobra zdrowotność liści, wysoki plon cukru technologicznego, niska zawartość melasotworów.
- Sokrates Rh - rejestracja w Polsce w 2010 roku. Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym, tolerancyjna na rizomanię, wysoka zawartość cukru i dobry plon korzeni, wysoka zawartość cukru oczyszczonego, niska zawartość melasotworów, odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.
- Sinan Rh - rejestracja w Polsce w 2012 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię, plon korzeni wysoki, dobra zawartość cukru, niska zawartość melasotworów, zwłaszcza azotu szkodliwego, bardzo wysoki plon cukru technologicznego.

Syngenta
- Alegra Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2012 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, odporna na rizomanię, bardzo dobra zdrowotność liści wynikająca z wysokiej tolerancji na chwościka burakowego, wysokie plony korzeni powyżej średniej, dobra zawartość cukru, wyrównany, kształtny korzeń, nadaje się do średniego i późniejszego zbioru.
- Silvetta Rh Cr - rejestracja w Polsce w 2010 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię, wysoka tolerancja na chwościka burakowego - bardzo dobra zdrowotność liści, wysoki plon technologiczny cukru, nadaje się do średniego i późniejszego zbioru.

WHBC
- Tadeusz Rh - rejestracja w 2011 roku. Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym, tolerancyjna na rizomanię, szybkie i wyrównane wschody polowe, wysokie plony korzeni, wysokie plony cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru.
- Huzar Rh - rejestracja w 2009 roku. Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym, tolerancyjna na rizomanię, szybkie i wyrównane wschody polowe, dobre zagłębienie korzeni w ziemi ułatwia zbiór, wysokie plony korzeni uzyskuje pod koniec okresu zbioru. Odmiany tolerancyjne na mątwika burakowego. Stanowią uzupełnienie listy odmian preferowanych do zasiewów plantacji w 2014 roku na potrzeby plantatorów, których pola są zagrożone występowaniem tego agrofaga.
- Sława Rh N - KWS - rejestracja w Polsce w 2009 roku. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię i mątwik burakowy, zalecana na stanowiska zagrożone wystąpieniem nicieni (częsta uprawa buraków, rzepak w zmianowaniu) oraz na polach, na których analiza gleby wskazuje na występowanie mątwika, odporna na wydawanie pośpiechów, bardzo dobra jakość przetwórcza, stosunkowo wysoki plon liści.
- Charly Rh N - Strube - rejestracja w UE w 2010 roku. Sprzedawana w Polsce z listy europejskiej. Odmiana diploidalna w typie normalnym, tolerancyjna na rizomanię i mątwika burakowego, zalecana na stanowiska zagrożone wystąpieniem nicieni, wysoka polaryzacja, niska zawartość azotu alfa-aminowego i wysoki plon technologiczny cukru.

* rok rejestracji, typ użytkowy i tolerancja wg COBORU,
**pozostałe informacje dotyczące odmian z materiałów poszczególnych firm nasiennych.