Jak podaje spółka w oficjalnym komunikacie, ze składu zarządu Krajowej Spółki Cukrowej odwołano prezesa zarządu - Pawła Piotrowskiego. Jednocześnie poinformowano, że do czasu powołania nowego, czasowo (nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy) wykonywać będzie jego obowiązki Henryk Wnorowski - członek Rady Nadzorczej.

Oprócz niego w zarządzie zasiadają jako członkowie: Krzysztof Kowa, Tomasz Olenderek i Janusz Stachowiak.

Jednocześnie poinformowano o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu i członka zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny.

Dokumenty w obu postępowaniach można składać do 3 listopada.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci? Muszą m.in. mieć ukończone wyższe studia, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, posiadać znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru i branży cukrowniczej w Polsce i Europie.