Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała Komisję Europejską, że od 1 lipca 2013 r. obowiązuje zakaz wprowadzania z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej sadzeniaków ziemniaka, ziemniaków innych niż przeznaczone do sadzenia, roślin do sadzenia z towarzyszącą glebą, roślin doniczkowych, sadowniczego i ozdobnego materiału rozmnożeniowego - poinformowała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jednocześnie, jak wynika z deklaracji strony rosyjskiej, zakazem nie są objęte rośliny przeznaczone do sadzenia, pochodzące ze szkółek zlokalizowanych na terytorium Państw Członkowskich UE, w tym Polski, które na podstawie wspólnych inspekcji z udziałem specjalistów rosyjskich, zostały uznane za miejsca produkcji wolne od organizmów kwarantannowych Federacji Rosyjskiej.