Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego - LIZ na swojej stronie internetowej zamieściło listy kontrolne do optymalizacji zbioru buraków wykonane przez serwisy firmowe dla kombajnów typu Ropa, Holmer, Grimme ,,Maxtron", Grimme ,,Rexor". Zawierają one informację o właściwym postępowaniu podczas zbiorów buraków i ułatwiają plantatorowi orientację w zakresie czynności regulacyjnych jakie powinien wykonać operator, aby wyeliminować określoną wadę występującą na wyorywanych burakach.

Podczas pracy kombajnu można się spotkać z następującymi problemami, które znacznie ograniczają jakość zbieranych korzeni, a które najczęściej są efektem niewłaściwej pracy kombajnu.

W przypadku zbioru buraków popularnym Holmerem, przy zauważeniu określonych problemów warto się dostosować do następujących wskazówek:

Gdy na korzeniu pozostają liście, co najczęściej wiąże się ze zbyt wysokim ogławianiem. Najpierw należy zmniejszyć prędkość wyorywania. Gdy to nie wyeliminuje problemu zamierzone efekty można uzyskać poprzez zwiększenie szczeliny cięcia ogławiacza, naostrzenie noży ogławiacza, oraz podniesienie grzebienia.

W przeciwnej sytuacji gdy ogławianie wykonywane jest zbyt nisko warto zmniejszyć szczelinę cięcia, wyżej ustawić ogławiacz i obniżyć grzebienie.

Natomiast gdy zaobserwujemy skośne ogławianie buraków warto najpierw spróbować zmniejszyć naciąg sprężyny ogławiacza i naostrzyć noże.

Duże straty mogą następować kiedy wiele korzeni buraka zostaje ułamanych i uszkodzonych. Wówczas należy głębiej je wyorywać. Problem może zostać rozwiązany poprzez: zmniejszenie prędkości wyorywania, sprawdzenie lemieszy, zmniejszenie obroty taśmy sitowej lub gwiazd sitowych, zamontowanie ruszt ślizgowcyh w miejsce palców.

Z drugiej strony płytsze i wolniejsze wyorywanie, a także zwiększona intensywność doczyszczania potrzebna jest, kiedy mamy do czynienia z dużym zanieczyszczeniem korzeni ziemią. By zoptymalizować pracę kombajnu warto spróbować zwiększyć obroty lemieszy aktywnych, włączyć szybki bieg walców wyorywacza, zwiększyć odstęp miedzy rusztem a gwiazdą, zwiększyć obroty gwiazd, pręt za palcami czyszczącymi przestawić w górę lub zamontować palce w miejsce rusztów ślizgowych.

Buraki również mogą pozostawać na polu wyorane, ale nie zebrane. W przypadku takiego problemu zaleca się głębiej ustawić walce wyorywacza, zamontować lemiesze z prętem prowadzącym. Następnie sprawdzić czy pręty prowadzące na wyorywaczach nie są wytarte lub złamane. W przypadku gdy mamy do czynienia z małymi burakami warto zamontować walce wyorywacza o większej średnicy.