- Ceny ziemniaków w Polsce są bardzo niskie, ale sytuacja jest zróżnicowana regionalnie. W północno-wschodniej, gdzie lokalnie latem wystąpiła susza, plony ziemniaków są niższe, a jakość gorsza. Ceny w tej części Polski są wprawdzie znacznie niższe niż w zeszłym roku ale nie ma aż tak dramatycznego spadku jak w pozostałych regionach, gdzie za ziemniaki jadalne producent dostaje zaledwie 100-200 zł/t - informuje dr Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w najnowszym Raporcie rolnym.

Okazuje się, że susza spowodowała spadek jakości i plonów zwłaszcza ziemniaków skrobiowych. Nie miała już tak wielkiego znaczenia dla odmian wczesnych jadalnych. Z kolei w regionach kraju, gdzie zlokalizowane są zakłady produkujące frytki i chipsy plony i zbiory ziemniaków były na ogół dobre.

- W ostatniej dekadzie października w tzw. „dużym hurcie" bezpośrednio producentom za ziemniaki pakowane w worki płacono od 0,15 do 0,30 zł/kg, a lokalnie nawet 0,10 zł/kg. Na giełdach hurtowych ceny są wyższe. W Broniszach ziemniaki oferowano w tym okresie w cenie 0,28-0,40 zł/kg, w Lublinie 0,40-0,50 zł/kg, w Poznaniu 0,40-0,53 zł/kg, w Sandomierzu 0,30-0,40 zł/kg, a w Łodzi 0,23-0,47 zł/kg - podaje Dzwonkowski.

Zdaniem eksperta w najbliższych tygodniach i miesiącach można oczekiwać powolnego wzrostu cen. Trzeba jednak pamiętać, że przez cały sezon rynek pozostanie pod presją bardzo niskich cen w krajach Europy Zachodniej.

Jak sytuacja wygląda w wypadku buraków cukrowych? Kampania cukrownicza 2014/2015 nadal trwa, a warunki pogodowe są korzystne.

- Słoneczna pogoda i niskie temperatury w nocy oraz bardzo mała ilość opadów powodują, że wzrasta polaryzacja cukru, a zbiory przebiegają bez zakłóceń. Do początku listopada rolnicy wykopali 60-70 proc. buraków cukrowych i przewiduje się, że do końca drugiej dekady listopada zbiory zostaną zakończone - uważa Piotr Szajner z IERiGŻ w raporcie Rynek rolny. Z powodu suszy występują jednak problemy ze zbiorem, konkretnie korzenie buraków dość często się łamią.

Z szacunków Instytutu średni plon oceniany jest na ok. 61 t/ha, przy dużych różnicach regionalnych.

- W rejonach plantacyjnych w południowej Polsce plony wyniosą ok. 70 t/ha (np. Śląsk). Niższe plony (ok. 50 t/ha) wystąpią w województwie kujawsko-pomorskim, charakteryzującym się małą ilością opadów - podaje Szajner.

Zbiory buraków cukrowych oceniane są przez ekspertów IERiGŻ na blisko 11,4 mln t, produkcja cukru z kolei może wynieść 1710-1750 tys. t i będzie większa od kwoty produkcyjnej (1405 tys. t), a także zużycia krajowego (1630 tys. t). Dlatego konieczne będzie zagospodarowanie cukru pozakwotowego w roku 2015.