Na portalu farmer.pl pisaliśmy w styczniu o wyliczeniach prowadzonych przez WIR. Wówczas podawaliśmy zestawienia kilku upraw, w tym buraka cukrowego. Dane na ten temat poniżej w artykule.

Okazuje się, że po tych kilkudziesięciu dniach wyliczenia marcowe nie odbiegają znacząco dla tej rośliny. W styczniu obliczony przez Wielkopolskę Izbę Rolniczą przychód z hektara dla buraka cukrowego wyniósł ok. 16893 zł, a w marcu 2023 – ok. 16611 zł.

W jaki sposób odbywa się kalkulacja?

- Wielkopolska Izba Rolnicza w oparciu o notowania cen płodów i środków do produkcji rolnej prowadzi kalkulacje kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych. Kalkulacje uwzględniają większość kosztów, jakie musi ponieść gospodarstwo rolne na daną produkcję, w tym także amortyzację. Amortyzacja została wyliczona wg rzeczywistych cen urządzeń i stopy amortyzacji uwzględniającej realny okres wykorzystania maszyn w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Amortyzację budynków inwentarskich i ich wyposażenia obliczono wg opracowań Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Kalkulacje obejmują także inne koszty ogólnogospodarcze, jak np. składkę na ubezpieczenie społeczne rolników, obowiązkowe ubezpieczenia, koszt zużytej energii elektrycznej. Wszystkie koszty pośrednie odniesiono do gospodarstwa rolnego o przeciętnym obszarze w województwie wielkopolskim. Dane dotyczące poziomu cen pochodzą z początku miesiąca – podaje Izba.

Prognoza przychodu z uprawy buraka w 2023 r.

Poniżej publikujemy za WIR dokładną tabelę z wynikami i wartościami. Okazuje się, że od stycznia nie zmieniły się wartości w wypadku np. ceny zakupu materiału siewnego czy pracy ciągnika, ale już te dotyczące nawozów są nieco niższe, delikatnie niższa jest też cena usług. Szczegóły poniżej.

Źródło: WIR
Źródło: WIR