Dodają, że dla większości przedsiębiorców, w tym szczególnie małych i średnich, podatek ten będzie oznaczał praktycznie 100 proc. wzrost kosztów i konieczność zapłacenia podatku w rzeczywistości obrotowego, pomimo braku dochodów ze sprzedaży produktu.

- Podpisanie ustawy oznacza zatem świadome skazanie dużej ilości firm, szczególnie małych i średnich z branży napojowej na bankructwo, zaś pracowników na długotrwałe bezrobocie. Prognozujemy, że połączenie skutków szybko rozszerzającej się pandemii COVID19 z tak drastycznym wzrostem obciążeń finansowych jakie powoduje ww. ustawa może doprowadzić do utraty około 40 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu produkcji napojów od rolników (producenci surowca), poprzez zaopatrzenie (opakowania), producentów napojów, dystrybucji (transport i magazynowanie) oraz sprzedaży napojów (przedstawiciele handlowi). Będzie oznaczało to nieunikniony dramat tysięcy polskich rodzin, pogłębiony i tak już trudną sytuacją na rynku pracy – uważają organizacje.

Piszą w petycji, że ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów została opracowana w sposób pośpieszny, bez wymaganej prawem oceny skutków regulacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera szereg błędów i luk, które wywołają chaos w łańcuchu produkcji i dostaw całej branży napojowej. Wprowadza obciążenia i sposób ich poboru niemożliwy do realizacji przez przedsiębiorców w normalnych warunkach, nie mówiąc o obecnym kryzysie, którego czas trwania i skutki trudne są do przewidzenia.

Jakie organizacje wystosowały apel do prezydenta? Są to: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny/Wiceprezes Zarządu; Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy Stanisław Bizoń – Prezes Zarządu; Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, Prezes; Konfederacja Lewiatan Maciej Witucki, Prezydent; Federacja Gospodarki Żywnościowej RP Andrzej Kuczyński, Dyrektor Generalny; Związek Producentów Cukru Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura; Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Julian Pawlak, Prezes; Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego –Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny.

Negatywnie o jej wprowadzeniu wypowiadają się też sami przedstawiciele plantatorów buraka cukrowego. - W ocenie KZPBC wdrożenie opodatkowania napojów zawierających cukier będzie miało negatywny wpływ na rynek cukru, a przez to również na uprawę buraka cukrowego. Jego skala jest porażająca. W przeliczeniu na hektar buraków zgodnie z propozycją danina będzie wynosić ponad 10 tys. zł! Sytuacja na rynku cukru jest kryzysowa – informował nas jeszcze w styczniu Rafał Strachota, dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.