Wyrównane wschody roślin i równomierna obsada w przypadku buraka to sprawa priorytetowa. Braków w obsadzie nie da się bowiem nadrobić w późniejszym okresie wegetacyjnym. Znaczny spadek obsady zawsze negatywnie odbija się na plonie.

Jak policzyć obsadę i ocenić potencjał swojej plantacji – radzą doradcy koncernu Südzucker Polska.
W przypadku, gdy burak został zasiany przy rozstawie rzędów 45 cm, należy najpierw odmierzyć na dwóch sąsiadujących rzędach 11 m. Następnie należy zliczyć wszystkie rośliny na odmierzonej długości, a uzyskaną liczbę roślin pomnożyć przez 1000. Wynik będzie stanowić przybliżoną wielkość obsady na całym polu. Czynność tę powtórzyć kilkakrotnie w kilku reprezentatywnych miejscach na polu. Obliczyć średnią i tak: 

Potencjał na wysoki plon, niskie straty przy zbiorze, pełne wykorzystanie wody i składników pokarmowych da nam plantacja, na której stwierdziliśmy obsadę w przedziale 90-100 tysięcy roślin.

W przypadku obsady powyżej 100 tysięcy roślin, mamy szanse na wysoki plon, ale korzenie będą drobniejsze, mniej wyrównane (problemy i straty przy zbiorze). Plantacja taka ma większe zapotrzebowanie na wodę i składniki pokarmowe. Dobre zacienienie międzyrzędzi daje mniejszą presję chwastów.

Obsada w przedziale 60-65 tysięcy roślin to zmniejszony plon, większe szanse na zachwaszczenie, korzenie niewyrównane, małe i duże, problemy przy zbiorze, niepełne wykorzystanie wody i składników pokarmowych.

Jeżeli obsada roślin na plantacji wynosi 45 tys./ha lub mniej, takiej plantacji nie opłaca się dalej prowadzić i konieczny jest jej przesiew.