Chłodna i deszczowa wiosna szczególnie mocno doskwiera plantatorom buraka cukrowego. Przymrozki stały się bardzo silnym stresem dla siewek, a długotrwała niemożność wykonania zabiegów herbicydowych wpłynie mocno na efekty skutecznego odchwaszczania.

Zalecamy wybrać się na pole i oszacować obsadę roślin. Prawidłowo wykonane wyliczenia pozwolą ocenić czy plantacja dobrze rokuje na przyszłość czy nie. Nie jest to obecnie łatwe, bo rośliny są w początkowej fazie rozwojowej i nadal trudno wyszacować szkody przymrozkowe. Niemniej jednak należy sprawę wyjaśnić jak najszybciej, by mieć czas na podjęcie określonych decyzji. Przesiew to ostateczność, na tym etapie taką decyzję mogliby ewentualnie podjąć jedynie plantatorzy, którzy odbiór surowca mają ustalony na późny zbiór.

Jak policzyć obsadę – podajemy przykład:

Dla plantacji która została zasiana przy rozstawie rzędów 45 cm, wystarczy odmierzyć na dwóch sąsiadujących rzędach 11 m. Następnie na odmierzonej długości należy zliczyć wszystkie wykiełkowane i żywe rośliny. Uzyskany wyniki pomnożyć przez 1000. Czynność tę należy powtórzyć kilkakrotnie w kilku reprezentatywnych miejscach na polu i następnie wyciągnąć średnią. Będzie ona odzwierciedlać przybliżoną obsadę na polu.

Rokująca plantacja – czyli jaka?

• Obsada 80-100 tysięcy roślin. Potencjał na wysoki plon, niskie straty przy zbiorze, pełne wykorzystanie wody i składników pokarmowych.
• Obsada powyżej 100 tysięcy roślin. Mamy szanse na wysoki plon, ale korzenie będą drobniejsze, mniej wyrównane (problemy i straty przy zbiorze). Plantacja taka ma większe zapotrzebowanie na wodę i składniki pokarmowe. Dobre zacienienie międzyrzędzi daje mniejszą presję chwastów.
• Obsada w przedziale 60-65 tysięcy roślin to zmniejszony plon, większe szanse na zachwaszczenie, korzenie niewyrównane, małe i duże, problemy przy zbiorze, niepełne wykorzystanie wody i składników pokarmowych.
• Obsada roślin na plantacji wynosi 45 tys./ha lub mniej, takiej plantacji nie opłaca się dalej prowadzić i konieczny jest jej przesiew.