Surowiec będzie w sezonie 2009/2010 przerabiać siedem cukrowni KSC. Kampania rozpocznie się w Malborku, Dobrzelinie, Nakle oraz Kluczewie. Natomiast 1 października ruszą cukrownie w Werbkowicach i Krasnymstawie. Przewidywane zakończenie kampanii cukrowniczej ma nastąpić w pierwszej dekadzie stycznia 2010 roku.

KSC ocenia, że tegoroczny przebieg warunków atmosferycznych w okresie wiosennym był dogodny do wczesnych zasiewów. Z kolei sprzyjająca wegetacji pogoda w miesiącach letnich pozwala optymistycznie szacować zarówno plon korzenia jak i cukru. Mimo dość dużej presji chorób i szkodników w okresie wzrostu buraka cukrowego, na plantacjach nie odnotowano z tego powodu szczególnych strat dzięki zastosowaniu w porę odpowiednich fungicydów i insektycydów.

Ostatnie analizy wykazały średnią zawartość cukru w korzeniu na poziomie ponad 16 proc., co jest najlepszym wynikiem w analogicznym okresie od 2006 roku.

Kampania rozpoczęła się już we wrześniu, dlatego dla zrekompensowania plantatorom ewentualnych strat spowodowanych wcześniejszymi wykopkami, Spółka zastosuje system zwiększenia ceny buraków o dodatkowy składnik z tytułu dostaw wczesnych. W tej kampanii rolnicy otrzymają równowartość 26,29 euro (plus 8 zł premii) za tonę buraków kwotowych standartowych (o zawartości 16 proc. cukru), czyli w sumie około 120 zł.

Źródło: KSC/farmer.pl