Według obliczeń Krajowej Spółki Cukrowej koszt produkcji bioetanolu w Polsce może wahać się od 2,03 do 2,68 zł za litr, zależnie od skali produkcji. Aby być konkurencyjnym na rynku biopaliw, należy produkować jak najtaniej.  Niska cena produkcji determinowana jest m.in. skalą produkcji. Nowoczesne fabryki etanolu mają zdolność produkcyjną od 200 do 300 mln l rocznie.
Według danych amerykańskich zwiększenie skali produkcji etanolu z 75 do 150 mln l rocznie obniża koszty inwestycji fabryki produkcji etanolu z kukurydzy o 6 centów, z trzciny i buraków cukrowych o 14–21, z soku z buraków lub z trzciny o 8–9 i melasy z buraków lub z trzciny o 7–9 centów na 1 litrze. Oznacza to, że koszty inwestycji, wyrażone kosztami produkcji litra etanolu, wzrosną o co najmniej 10 mln dolarów, gdy inwestor wybuduje mniejszą fabrykę i będzie korzystał z buraków jako surowca.

Porównanie kosztów produkcji etanolu w dwóch fabrykach niemieckich o zdolności produkcyjnej 50 i 200 mln l wykazało, że w mniejszej fabryce koszt produkcji etanolu z pszenicy będzie wynosił 0,56 euro za litr, a z buraków – 0,61, natomiast w większej – z pszenicy 0,49, a z buraków – 0,53 euro/l. Różnica kosztów produkcji w wysokości 7–8 eurocentów za litr, biorąc pod uwagę różnicę skali produkcji – 150 mln l, daje zysk lub stratę 10,5 mln euro rocznie.

Firma Vogelbusch, wyspecjalizowana w budowie fabryk do produkcji bioetanolu, podaje, że minimalna ekonomicznie uzasadniona zdolność produkcyjna to 300 tys. l dziennie, czyli ok. 110 mln l rocznie.

Porównanie kosztów

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Porównanie kosztów

Nie jest łatwe przestawienie produkcji cukrowni na produkcję etanolu. Wszystkie znane koncepcje budowy fabryk etanolu w zamkniętych cukrowniach zakładają budowę nowoczesnych zakładów wyposażonych w dodatkowe urządzenia umożliwiające fermentację, destylację, odwodnienie, przechowywanie, kontrolę jakości i załadunek etanolu. Cena dodatkowego wyposażenia wynosi 45–50 mln euro. Budowa tylko niektórych instalacji z pominięciem np. odwodnienia zwiększa koszty produkcji w wyniku konieczności rozbudowy transportu.

Na wykresie przedstawiono dane dotyczące produkcji bioetanolu w zamkniętej cukrowni w Mallow w Irlandii. Cukrownia przerabiała 10 tys. t buraków na dobę. Obecnie ma produkować 135 mln l etanolu z buraków i 35 mln l z pszenicy. Jak wynika z przedstawionych danych cukrownia będzie produkować etanol z buraków w cenie 0,78 euro za l, a z pszenicy – 0,66 euro za l, przy założeniu, że tona buraków kosztuje  40 euro, a pszenicy – 141 euro. Taniej od produkcji wypadłby import etanolu z krajów najmniej rozwiniętych,  sprzedających alkohol do UE na preferencyjnych warunkach (0,64 euro za litr). Aby koszt produkcji bioetanolu spadł do 0,5–0,55 euro za litr, cena buraków powinna wynosić 19 euro za tonę, a pszenicy – 112 euro.

Firma grecka Hellenic Sugar zamknie do roku 2009 wszystkie 5 cukrowni, którymi zarządza. Po skorzystaniu z funduszu restrukturyzacyjnego UE wybuduje dwie fabryki bioetanolu o zdolności produkcyjnej 200 i 300 mln l. Surowcem do produkcji będą buraki, melasa i ziarno zbóż. Koszt budowy obu fabryk jest oceniany na 130 mln euro. Z tego wniosek, że chcąc produkować tani etanol, trzeba zainwestować w budowę fabryki 40–60 mln euro.

Fabryki etanolu

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Charakterystyka budowanych fabryk etanolu


Ważne
W roku 2005 na świecie wyprodukowano 46 mld l bioetanolu. Największymi jego producentami są USA i Brazylia, wytwarzające po 16 mld l, czyli więcej niż po 30 proc. światowej produkcji. W USA od listopada 2005 r. do końca czerwca 2006 r. budowa nowej fabryki etanolu ruszała co 9 dni, od lipca do września 2006 r. co 5 dni, natomiast w  listopadzie 2006 r. już co 3 dni. W kraju tym pracuje obecnie 101 fabryk etanolu. Łącznie mogą wyprodukować 18,8 mld l tego produktu rocznie. Dalsze 42 zakłady są w budowie, a 7 następnych zwiększy swoje zdolności produkcyjne. Ponad połowa światowej produkcji etanolu pochodzi z trzciny, buraków cukrowych i melasy. Reszta natomiast wytwarzana jest z różnego rodzaju ziarna. W UE w latach 2003–2005 produkcja bioetanolu zwiększała się dwukrotnie z roku na rok, aby w 2005 r. osiągnąć ponad 1,1 mld l. Obecnie zdolności wytwórcze zakładów sięgają 2,5 mld l rocznie i wahają się w wypadku pojedynczych fabryk od 10 do 260 mln l (średnio 85 mln l) rocznie. Tylko 20 proc. istniejących zakładów używa buraków cukrowych jako surowca. W pozostałych dominują zboża lub zboża i buraki. Dominacja zbóż wynika z łatwości ich przechowywania oraz wielogatunkowej elastyczności dostaw. Do połowy 2008 r. w Europie zostaną zbudowane 22 zakłady o łącznej zdolności produkcyjnej 2,9 mln l etanolu. W sumie w 2008 r. w Europie będzie się produkować ponad 5 mld l etanolu. Przeciętna zdolność produkcyjna nowych fabryk sięgnie 130 mln l rocznie, a największych 300 mln l. Dominującym w przyszłości surowcem do produkcji etanolu pozostaną zboża. Fabryki używające tylko buraków charakteryzują się mniejszą zdolnością produkcyjną. Buraki jako surowiec do produkcji etanolu używane są głównie przez koncerny cukrownicze zmuszone do zagospodarowania nadwyżek korzeni.

Pogląd, iż celowa jest produkcja bioetanolu w zamykanej cukrowni, jest tylko i wyłącznie prawdą polityczną, a nie obiektywną prawdą ekonomiczną. W produkcji biopaliw obowiązuje podobna zasada, jak w biologii, życiu społecznym czy kulturalnym. Zasada ta brzmi: małe jest piękne, ale duży  może więcej i lepiej.

Autor jest pracownikiem naukowym SGGW w Warszawie

Źródło: Farmer 05/2007 r.