Jak podaje PIORIN, badania prób z partii podejrzanych są kontynuowane, jednakże w przypadku potwierdzenia porażenia tych partii, zagrożenie bakterią może dotyczyć także następujących partii sadzeniaków ziemniaka:
• odm. Bellarosa (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/67/17/A-C),
• odm. Kuras (nr partii: PL 728/11/479/28/11/85/17/A-D, PL 728/11/479/28/11/86/17/A-B i PL 728/11/479/28/11/88/17/A),
• odm. Vineta (nr partii: PL 706/11/1027/06/11/68/17/A-E),
• odm. Erika (nr partii: PL 728/11/479/28/11/89/17/A-C),
• odm. Impala (nr partii: PL 728/11/479/28/11/91/17/A-G i PL 728/11/479/28/11/90/17/A),
• odm. Agata (nr partii: PL 728/11/479/28/11/92/17/A-D i PL 728/11/479/28/11/93/17/A)
• oraz odm. Riviera (nr partii: PL 728/11/479/28/11/95/17/A-L).

Nabywcy wymienionych partii sadzeniaków ziemniaka proszeni są o kontakt z właściwym wojewódzkim inspektoratem ochrony roślin i nasiennictwa.