Na niektórych plantacjach buraka cukrowego zanotowano pojaw pchełki burakowej oraz obserwuje się uszkodzenia liścieni – skutek żerowania szkodnika – informuje LIZ Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego.

Pchełka burakowa atakuje wczesną wiosną, najczęściej gdy burak jest w fazie liścieni. Termin pojawienia się szkodnika jest w dużym stopniu uzależniony od pogody, głównie temperatury. Szkodnik uaktywnia się gdy jest ciepło i sucho.

Progiem szkodliwości są pojedyncze wyżerki na liścieniach i pierwszych liściach. Silne uszkodzenia siewek prowadzą do ich zamierania i w konsekwencji przerzedzenia obsady. Szkodliwość pchełki maleje wraz z rozwojem roślin buraka. W fazie do 4liści zabiegi należy wykonać po stwierdzeniu obecności ok. 10 szkodników na 1 m2.

W przypadku przekroczenia progu, należy sięgnąć po jeden z zrejestrowanych insektycydów. Najczęściej sięga się po pyretroidy: beta-cyflutrynę lub deltametrynę. Do zwalaczania pchełki można także wykorzystać mieszaninę: tiachloprydu i deltametryny. Zabiegi najlepiej wykonać w godzinach wieczornych.