Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – ziemniak 2019. Pisaliśmy TUTAJ o odmianach skrobiowych, teraz przyszedł czas na jadalne.

Wśród odmian jadalnych bardzo wczesnych – zbiór po 40 dniach od wschodów, plon ogólny wzorca wyniósł w 2019 r. 189 dt/ha, w 2018 – 202 dt/ha, 2017 – 207 dt/ha, 2016 – 234 dt/ha Najwyżej plonowały: Riviera – 116 proc. plonu wzorca, Impresja – 103 proc. plonu wzorca.

Wśród odmian jadalnych bardzo wczesnych – zbiór po zakończeniu wegetacji, plon ogólny był znacznie wyższy i wyniósł (wzorzec) w 2019 r. 340 dt/ha, w 2018 – 419 dt/ha, w 2017 – 475 dt/ha, w 2016 – 527 dt/ha. Najwyżej plonowały: Impresja – 123 proc. plonu wzorca, Denar – 105 proc. plonu wzorca, Impala – 103 proc. plonu wzorca.

Z kolei w grupie odmian jadalnych wczesnych wzorzec plonu ogólnego kształtował się w tym roku na poziomie 366 dt/ha, w 2018 – 444 dt/ha, w 2017 – 512 dt/ha, w 2016 – 536 dt/ha. Najwyżej plonowały: Michalina – 121 proc. plonu wzorca, Gwiazda – 113 proc. plonu wzorca, Bohun – 112 proc. plonu wzorca, Ignacy – 103 proc. plonu wzorca.

Wśród odmian jadalnych średnio wczesnych plon ogólny wzorca wyniósł w 2019 r. 435 dt/ha, w 2018 – 464 dt/ha, w 2017 – 574 dt/ha, w 2016 – 561 dt/ha. Najlepiej poradziły sobie: Bojar – 110 proc. plonu wzorca, Jurek – 104 proc. plonu wzorca, Satina – 102 proc. plonu wzorca, Lech – 101 proc. plonu wzorca.

Wzorze plonu ogólnego dla odmiany z grupy wczesności średnio późne wynosił w tym roku 435 dt/ha, w roku 2018 – 464 dt/ha, 2017 – 574 dt/ha, 2016 – 570 dt/ha.

Warto wiedzieć, że plon wzorca to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO.