Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych udostępnił dane dotyczące wysokości plonów ziemniaka w badaniach PDO. Najpierw skupimy się na tych skrobiowych, następnie opiszemy jadalne.

Wśród odmian ziemniaka skrobiowego wczesnego i średnio wczesnego plon ogólny bulw wyniósł w 2019 r. 355 dt/ha, kiedy w roku ubiegłym było to 372 dt/ha, w 2017 – 457 dt/ha, a w 2016 – 481 dt/ha. Najlepiej pod tym kątem poradziły sobie odmiana Kuba (112 proc. plonu wzorca), Widawa (106 proc. plonu wzorca) i Boryna (102 proc. plonu wzorca).

Wysokość plonu skrobi w tej grupie wczesności również był w tym roku niższy niż w poprzednich i wzorzec kształtował się na poziomie 71,4 dt/ha, kiedy w roku 2018 – 75,2 dt/ha, 2017 – 89 dt/ha, 2016 – 102,2 dt/ha. Najwyższej pod tym względem plonowały: Kaszub (104 proc. plonu wzorca), Boryna (103 proc. plonu wzorca), Kuba (103 proc. plonu wzorca), Widawa (102 proc. plonu wzorca).

Zawartość skrobi według wzorca w 2019 r. wyniosła 19,9 proc., w 2018 r. – 20,2 proc., 2017 – 19,6 proc., 2016 – 21,3 proc. Najwyższa zawartość skrobi w tym roku notowano w takich odmianach jak: Jubilat – 21,7 proc., Kaszub – 21,5 proc., Boryna – 20,1 proc.

Warto zaznaczyć, że wzorzec stanowiła średnią ze wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO – odmiana wczesna.

Jak na tym tle wypadają odmiany ziemniaka skrobiowego z grupy średnio późne i późne? Plon ogólny bulw (wzorzec) wyniósł dla nich w 2019 r. 406 dt/ha, w 2018 r. – 416 dt/ha, w 2017 – 490 dt/ha, w 2016 – 504 dt/ha. Powyżej plonu wzorca plonowały: Kuras – 120 proc. wzorca i Skawa – 104 proc. wzorca.

W tej grupie w wypadku plonu skrobi wzorzec w tym roku kształtował się na poziomie 76,3 dt/ha, w 2018 – 82,3 dt/ha, w 2017 – 99,3 dt/ha, a w 2016 – 107,5 dt/ha. Najlepiej wypadły odmiana Kuras – 107 proc. plonu wzorca i Skawa – 107 proc. plonu wzorca.

Zawartość skrobi średnio wynosiła 18,9 proc., w 2018 r. – 19,8 proc. w 2017 – 20,3 proc., a w 2016 – 21,4 proc. Największą zawartość zanotowano w: Hinga – 20 proc., Rudawa – 19,9 proc., Skawa – 19,5 proc.

Wzorzec stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO.