Pierwszą z nich będzie budowa silosu przeznaczonego do magazynowania cukru. W kolejnych etapach powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, a także kotłownia na gaz ziemny. 

Nowy silos będzie miał wysokość 62 m i średnicę 47 m. Zmieści się w nim 60 tysięcy ton cukru. Do jego budowy zużytych zostanie około 15 tysięcy ton betonu oraz tysiąc ton stali. Praca operacyjna silosu będzie całkowicie zautomatyzowana, a sterowanie pracą instalacji i nadzorowanie obiektu odbywać się będą z centralnej sterowni. Silos pozwoli na ograniczenie transportu cukru do innych lokalizacji, co zredukuje emisję CO2.

Inwestycja Pfeifer&Langen silos Miejska Górka wizualizacja Fot. materiały prasowe
Inwestycja Pfeifer&Langen silos Miejska Górka wizualizacja Fot. materiały prasowe

 – Koniec budowy zaplanowany jest na grudzień 2022 r. – powiedział dyrektor cukrowni Miejska Górka Jacek Sobczyński.

Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w Cukrowni Miejska Górka powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków, której standardy wyprzedzają obowiązujące obecnie wymagania prawne.
W ramach dążenia do zeroemisyjności produkcji cukru w Miejskiej Górce wybudowana będzie też nowa kotłownia, w której zamiast węgla spalany będzie gaz ziemny. Będzie ona bardziej efektywna i mniej uciążliwa dla otoczenia pod względem emisji zanieczyszczeń

Pfeifer & Langen Polska S.A. planuje już też kolejne etapy rozbudowy cukrowni, jednak termin ich realizacji uzależniony będzie od wielu czynników. Na razie w tym zakresie prowadzone są prace projektowe.
Inwestycje w Cukrowni Miejska Górka zdecydowanie zmniejszą jej wpływ na środowisko naturalne nie tylko poprzez zamianę paliwa z węgla na gaz, ale również zastosowanie energooszczędnych technologii.
- To co zamierzamy zrobić w Miejskiej Górce będzie miało istotny wpływ na rozwój zakładu, ale też na pracowników, na społeczność lokalną i również na plantatorów buraka cukrowego – mówił Prezes Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A. dr Roman Kubiak. Łączny koszt budowy silosu, oczyszczalni ścieków i kotłowni gazowej to ponad 100 mln zł. Fundusze pochodzić będą ze środków własnych spółki oraz kredytów bankowych.

- Na ziemi rawickiej patrzyliśmy nieco zazdrosnym okiem na inwestycje Pfeifer & Langen Polska w pozostałych cukrowniach. Cieszymy się, że teraz firma zainwestuje w Miejskiej Górce – mówił starosta rawicki Adam Sperzyński.

Pfeifer & Langen Polska S.A. planuje już też kolejne etapy rozbudowy cukrowni, jednak termin ich realizacji uzależniony będzie od wielu czynników. Na razie w tym zakresie prowadzone są prace projektowe.

Inwestycje w Cukrowni Miejska Górka zdecydowanie zmniejszą jej wpływ na środowisko naturalne nie tylko poprzez zamianę paliwa z węgla na gaz, ale również zastosowanie energooszczędnych technologii.

Łączny koszt budowy silosu, oczyszczalni ścieków i kotłowni gazowej to ponad 100 mln zł. Fundusze pochodzić będą ze środków własnych spółki oraz kredytów bankowych.