Wcześniej pisaliśmy już o 17 odmiana buraka cukrowego i 24 odmianach zbóż jarych. Teraz o ziemniaku.

Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka przy Centralny Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej pozytywnie zaopiniowała zarejestrowanie pięciu nowych odmian ziemniaka. Wśród z nim to dwie kreacje skrobiowe i trzy – jadalne. Przeważnie pochodzą z rodzimych hodowli (cztery odmiany).

Po posiedzeniu Komisji dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian ziemniaka:
- Astana (d. ZAH 24216), jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR
- Hetman (d. ZAH 24116), jadalna wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR,
- Partner (d. 581 204-08), skrobiowa wczesna; zgłaszający: Norika Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH,
- Pogoria (d. STB 23016), jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie,
- Torpeda (d. STB 22916), skrobiowa średnio wczesna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie.