Jak informują dalej, brak opłacalności spowodował, że znaczna cześć rolników podjęła decyzję o zaprzestaniu uprawy.

- Drastyczny wzrost cen środków produkcji, w szczególności nawozów, umacnia w plantatorach przekonanie o słuszności rezygnacji z już podpisanych umów kontraktacji z Krajową Spółką Cukrową S.A. Rolnicy nie mogą pozwolić sobie na straty - przy aktualnie proponowanej cenie (32 euro/t) produkcja buraków nie jest opłacalna – podaje KZPBC.

Od 12 stycznia br. rozpoczęte zostały przygotowania do czynnej akcji protestacyjnej, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Jak zapowiadają, protest to ostateczność, dlatego cały czas przedstawiciele plantatorów są przygotowani do rozmów z Zarządem KSC S.A.

- Żądania plantatorów są ze wszech miar uzasadnione, racjonalne i obejmują w szczególności: znaczne podwyższenie ceny gwarantowanej kontraktowanych buraków cukrowych; znaczne podwyższenie ceny buraków nadwyżkowych. Spełnienie powyższych warunków będzie skutkowało odwołaniem akcji protestacyjnej. W innym przypadku akcja protestacyjna będzie trwać do skutku, czyli spełnienia przez Zarząd KSC S.A żądań plantatorów – wynika z pisma przesłanego do Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych.

Jak informują w nim, konieczne jest podwyższenie ceny za buraki cukrowe.
Poniżej treść przesłanego pisma.