Przypominamy, że Jan Krzysztof Ardanowski, szef resoru rolnictwa, podpisał czasowe zezwolenie na stosowanie dwóch zapraw (Cruiser SB 600 FS i Montur Forte 230 FS) w uprawie buraka cukrowego o czym pisaliśmy TUTAJ. To już drugi raz w tej uprawie, kiedy minister podpisał czasowe zezwolenie na stosowanie zapraw z grupy neonikotynoidów (w dwóch sezonach można było też stosować zaprawy z tej grupy chemicznej również w rzepaku ozimym).

Decyzja ta, spotkała się z zadowoleniem ze strony rolników, czego nie można powiedzieć o organizacjach ekologicznych,  które były przeciwne zwłaszcza wcześniej podpisanym już czasowym zezwoleniom stosowania zapraw z grupy neonikotynoidów w rzepaku. Minister jednak nie uległ wpływom i kolejny raz podpisał dokument zezwalający na wprowadzenie do obrotu dwóch zapraw bazujących na substancjach czynnych z grupy neonikotynidów. Dlatego plantatorów buraka cukrowego tym bardziej cieszy decyzja ministra, który ich zdaniem działa w ten sposób na korzyść rolnictwa.

W związku m.in. ze zmianami klimatu, ale nie tylko, rolnicy borykają się bowiem z ogromnym problemem występowania szkodników m.in. w buraku cukrowym. W tym gatunku, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, w ostatnich latach ogromne straty wyrządził szarek komośnik. Zaprawy, które uzyskały 120 dniowe zezwolenie, są właśnie przeznaczone do walki z tym agrofagiem, ale też mają za zadanie przeciwdziałać pojawieniu się rolnic.

- Każdy etap w uprawie buraka cukrowego jest ważny - dzięki możliwości stosowania zapraw rośliny będą zabezpieczone również na wczesnym etapie ich rozwoju – powiedział Strachota, który reprezentuje Związek, na którego wniosek wydano to zezwolenie.

Tym samym Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego został zobowiązany do:
- poinformowania - w ciągu 7 dni od wprowadzeniu na terytorium RP tych preparatów - Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o tym, że zostały wprowadzone, w jakiej ilości oraz gdzie będą składowane,
- wskazania GIORiN podmiotów, które zaprawią nasiona buraka cukrowego w systemie ESTA, minimum 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia procesu zaprawiania.

Dodatkowo KZPBC musi do 31 grudnia 2020 r. przedstawić sprawozdanie, które będzie zawierało informacje na temat:
- ilości wprowadzonego na terytorium RP środków ochrony roślin,
- podmiotów, które zaprawiały nasiona z podaniem ilości zakupionych przez nie środków, ilości zaprawionych nasion buraka cukrowego oraz sprzedanych nasion,
- sposobu postępowania z niewykorzystanym do zaprawiania nasion środkiem lub z niewykorzystanymi, ale zaprawionymi nasionami buraka cukrowego,
- skuteczności każdego ze środków,
- zaobserwowanych negatywnych skutków stosowania tych zapraw dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.