- Od wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Rady w sprawie prawa uprawy oraz produkcji cukru. W ramach tego prawa zostało podpisane porozumienie branżowe , którego producenci cukru nie przestrzegali. Sytuację pogorszyło przeniesienie kosztów produkcji na rolnika ( transport, przechowywanie). W 2007 roku przedstawiciele rolników wypowiedzieli to porozumienie i jednocześnie rozpoczęto rozmowy nad ,,nowym ‘' porozumieniem branżowym. W ostatnich dniach 2009 roku strona Związku Producentów Cukru w Polsce orzekła , że umowa taka nie jest potrzebna , bo spowoduje dodatkowe wydatki, a dotychczasowa praktyka niestosowania prawa nie owocowała sankcjami oraz karami. W Polsce obowiązuje prawo unijne, a dochody rolników z uprawy buraka cukrowego są o 1/3 mniejsze niż w krajach ,, starej piętnastki ‘' Unii Europejskie j– mówi Bogdan Zioło, prezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego ,,Otmuchów.

- Jesteśmy przed podpisaniem nowej umowy kontraktacyjnej, która będzie znowu narzucona. Porozumienie branżowe w minimalnym stopniu powinno gwarantować zysk rolników. Brak tego porozumienia spowoduje jeszcze większe zróżnicowanie dochodów pomiędzy plantatorami buraka w Polsce, plantatorami w innych krajach Europy.

Źródlo: farmer.pl