Gdyby uprawnieni udziałowcy (18 tys. rolników i 2 tys. pracowników) wykupili wszystkie przysługujące im akcje, mieliby w niej 52 proc. udziałów. Tymczasem dotychczas zadeklarowali oni zakup zaledwie 60 proc. akcji z puli plantatorsko-pracowniczej. Powodem tego był m.in. brak środków u części plantatorów na wykup akcji i krótki, do 20 marca, termin ich wykupu.


W celu ratowania sytuacji 7 tys. plantatorów i pracowników powołało spółkę Nasz Polski Cukier, która w ich imieniu zabiega o pozyskanie środków na zakup akcji.