Rada Nadzorcza KSC, po zapoznaniu się ze „śródrocznym sprawozdaniem finansowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2012 do 30.06.2013" oraz opinią i raportem biegłego rewidenta - PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. - podała KSC.


Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy została przeznacza kwota 138 694 886,12 zł, co stanowi 0,14 zł na jedną akcję. Wypłata akcjonariuszom zaliczki nastąpi w okresie od 25 do 30 września 2013 r.

Zeszłoroczna zaliczkowa dywidenda dla Ministerstwa Skarbu Państwa za rok obrotowy, który trwa w KSC od października do września, wyniosła prawie 154 mln zł. Zdaniem rolników jest to wręcz grabienie KSC, zamiast w nią inwestować i prywatyzować.

- Odnośnie prywatyzacji i dywidendy KSC to brakuje już słów. Chowanie się właściciela za zarządem, który mu bezpośrednio podlega, komentarza wręcz nie wymaga - mówi wzburzony Kazimierz Kobza, dyrektor biura Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Kilka dni temu odbył się protest plantatorów związanych z Cukrownią w Malborku, którzy domagali się wznowienia prywatyzacji KSC.

- Najbliższy protest odbędzie się 2 września w Cukrowni Dobrzelin. Po tym proteście zostaną podjęte decyzje co dalej, gdyż o prywatyzacji MSP chce z nami rozmawiać wtedy jak chce zabrać pieniądze z KSC - dodaje Kobza.