Niedawno informowaliśmy o protestach plantatorów buraka cukrowego, którzy współpracują z takimi koncernami cukrowniczymi jak Südzucker Polska i Nordzucker Polska. Domagali się oni wyższych stawek za surowiec i zmian w warunkach kontraktacji. Informowali oni, że drastyczny wzrost cen środków produkcji, w szczególności nawozów, umacnia w plantatorach przekonanie o słuszności rezygnacji z uprawy buraków cukrowych i spadku opłacalności. Złożyli oni petycję do zarządu spółek, które teraz analizują te postulaty.

Wcześniej swój protest zapowiadali też rolnicy uprawiający buraki związani z Krajową Spółką Cukrową, ale do takowego nie doszło, bo wcześniej w wyniku negocjacji uzyskali oni swoje cele.

Szukasz artykułów do produkcji roślinnej? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Nieoficjalnie 24 stycznia mówiło się również, że plantatorzy związani z jeszcze jedną firmą - Pfeifer & Langen Polska -  również złożyli swoją petycję i domagali się wyższych cen. Nie było o tym głośno. Teraz okazuje się, w tym wypadku doszło do porozumienia.

Jak informuje bowiem KZPBC, uzgodniono:

  • podwyższenie ceny buraków kontraktowanych – cena podstawowa 34 euro/t;
  • ustalenie ceny buraków nadwyżkowych – 100 zł/t;
  • nowe zasady dotyczące obliczania ceny w odniesieniu do cukru teoretycznie wydobywanego – brak zmniejszenia ceny w przypadku straty teoretycznej przekraczającej 2%;
  • ekwiwalent za wysłodki – 3 €/t buraków.