COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków jadalnych w doświadczeniach porejestrowych. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie handlowym. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Plon ogólny:

Wzorzec: 475 dt/ha (2017r.), 527 dt/ha (2016r.), 411 dt/ha (2015r.), 485 dt/ha (2014r.).
W 2017 r. najwyżej plonowały:

• Lord - 108 proc. wzorca
• Arielle – 108 proc. wzorca
• Denar - 107 proc. wzorca
• Impala – 103 proc. wzorca
• Viviana – 93 proc. wzorca
• Miłek – 91 proc. wzorca
• Riviera – 90 proc. wzorca

Plon handlowy:

Wzorzec: 448 dt/ha (2017r.) 499 dt/ha (2016r.), 388 dt/ha (2015r.), 461 dt/ha(2014r.).
W 2017 r. najwyższy plon handlowy uzyskano z następujących odmian:

• Arielle – 110 proc. wzorca
• Lord - 108 proc. wzorca
• Denar - 107 proc. wzorca
• Impala – 101 proc. wzorca
• Viviana – 94 proc. wzorca
• Miłek – 90 proc. wzorca
• Riviera – 90 proc. wzorca

>>> Czytaj także: Plon ziemniaka po 40 dniach od sadzenia – wyniki COBORU