COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków jadalnych w doświadczeniach porejestrowych. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie handlowym. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Plon ogólny:
Wzorzec: 512 dt/ha (2017r.), 536 dt/ha (2016r.), 421 dt/ha (2015r.), 498 dt/ha (2014r.).
W 2017 r. najwyżej plonowały:

• Bohun - 116 proc. wzorca
• Michalina - 111 proc. wzorca
• Ignacy - 107 proc. wzorca
• Owacja - 105 proc. wzorca
• Gwiazda - 103 proc. wzorca
• Madeleine - 100 proc. wzorca
• Magnolia - 96 proc. wzorca
• Vineta - 95 proc. wzorca
• Bellarosa - 93 proc. wzorca
• Aruba - 89 proc. wzorca
• Altesse – 86 proc. wzorca

Plon handlowy:
Wzorzec: 484 dt/ha (2017r.) 509 dt/ha (2016r.), 396 dt/ha (2015r.), 469 dt/ha(2014r.).
W 2017 r. najwyższy plon handlowy uzyskano z następujących odmian:
• Bohun - 112 proc. wzorca
• Michalina - 112 proc. wzorca
• Ignacy - 106 proc. wzorca
• Owacja - 105 proc. wzorca
• Gwiazda - 103 proc. wzorca
• Madeleine - 101 proc. wzorca
• Magnolia - 97 proc. wzorca
• Vineta - 97 proc. wzorca
• Bellarosa - 95 proc. wzorca
• Aruba - 87 proc. wzorca
• Altesse – 85 proc. wzorca