Plony w tym roku były bardzo zróżnicowane w zależności od regionu i rozkładu opadów. Lokalnie były problemy z suszą, gdzie w innych miejscu notowano nadmiar odpadów, a nawet podtopienia plantacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że zazwyczaj plon handlowy jest jednak niższy. Wynika to głównie ze zmiennych warunków pogodowych, na przemian suchych i mokrych do bardzo mokrych.

W zależności od terminu tuberyzacji różne to miało konsekwencje. Zmienne warunki sprzyjały zawiązywaniu dużej liczby bulw, jednak o dużym udziale bulw małych. Doprowadzały również do powstawiania takich zjawisk jak: dzieciuchowatość bulw czy paciorkowatość. Notowane są także liczne spękania i deformacje.

Wyprodukowane bulwy odznaczały się także niższą niż w latach ubiegłych zawartością skrobi. Co więcej wysoka wilgotność sprzyjała porażeniu roślin zarazą ziemniaka, która często zwłaszcza w łanach słabiej chronionych, przedostawała się także na bulwy, porażając je. Skutek jest taki, że duży udział bulw nosi objawy tej choroby. Do głosu dochodziły inne jednostki chorobowe. Bulwy są porażone między innym parchem zwykłym i ospowatością. W efekcie uzyskiwane bulwy mają obniżoną wartość przechowalniczą. 

A jak plonował ziemniak?

Prześledźmy informacje opublikowane w tegorocznych Wstępnych wynikach w Doświadczeniach Porejestrowych Plonowania Odmian. Ziemniak. Skupmy się w tej części na wynikach  odmian  wczesnych, średniowczesnych i średniopóźnych. Jak można wyczytać w poniższych tabelach we wszystkich przytoczonych tu kategoriach ziemniak plonował stosunkowo wysoko. 

Jak plonował ziemniak w badaniach PDO?

Odmiany bardzo wczesne zbierane po 40 dniach od sadzenia oraz po zakończeniu wegetacji już opublikowaliśmy jakiś czas temu. 

Jak wygląda sytuacja w pozostałych grupach?

Odmiany jadalne wczesne

Wzorzec stanowi średnia wszystkich odmian badanych w tej kategorii w ramach PDO. Oszacowany był on na poziomie 479 dt/ha (plon ogólny) oraz 439/ha (plon handlowy). Z odmian wczesnych najlepiej w tych badaniach wykazała się odmiana Ignacy uzyskując 111 proc. wzorca (plon ogólny) oraz 112 proc. wzorca (plon handlowy) oraz Michalina odpowiednio 110 oraz 108 proc. wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Ziemniak odmiany średniowczesne i średniopóźne

Podobnie jak w poprzednich przypadkach wzorzec stanowi średnia wszystkich odmian badanych w tej kategorii w ramach PDO. Oszacowany był on na poziomie 489 dt/ha (plon ogólny) oraz 439/ha (plon handlowy). Z tej grupy odmian najlepiej w tych badaniach wykazała się odmiana Jurek uzyskując 112 proc. wzorca (plon ogólny) oraz 109 proc. wzorca (plon handlowy) oraz Laskara odpowiednio 106 oraz 104 proc. wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU