W tegorocznej kampanii za tonę buraków kwotowych o zawartości cukru 16 proc. Krajowa Spółka Cukrowa płaci 137 zł poinformował Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Pozostałe firmy wyceniły surowiec na: Nordzucker - 110,15 zł + 40 zł lub 110,15 zł + podział nadwyżki, Pfeifer & Langen - 120 zł lub 120 zł + podział nadwyżki i Südzucker - 126,91 zł + podział nadwyżki.

Co z ceną minimalną? - Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września). W kampanii 2014/15 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,1899 zł/euro - podaje Związek.

Z ich wliczeń wynika, że właśnie cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16 proc.) wynosi 26,29 euro, co w przeliczeniu na złotówki po kursie 4,1899 zł/euro daje 110,15 zł/t.

Dla przypomnienia kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z 30 września 2014 r. i wynosi 4,1776 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność cukrowa powinna wynieść ok. 52,91 zł/t buraków.

W tym roku jak wynika z przedwynikowych szacunków głównych ziemiopłodów przeprowadzonych przez analityków Głównego Urzędu Statystycznego zwłaszcza w północnej części kraju na skutek zbyt małych opadów i rejonami nadmiernego przesuszenia gleby plonowanie buraków może być nieco gorsze niż w pozostałych rejonach kraju. Trzeba jednak podkreślić, że ogólnie stan plantacji jest dobry i pozwala na szacowanie dość wysokich plonów, choć nieco niższych od ubiegłorocznych.

Wyliczono, że plantatorzy zbiorą w tym sezonie 10959,0 tys. t, tj. 275,2 tys. t (2,4 proc.) buraków mniej niż w roku ubiegłym. Plony mają wynieść 57,5 t/ha, a areał uprawy ok. 190,6 tys. ha.