- Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Przy KSC S.A. zakończyła negocjacje warunków kontraktacyjnej z Krajową Spółką Cukrową S.A. Ustalono, że cena buraków kontraktowanych w roku gospodarczym 2022/23 będzie nie mniejsza niż 30 €/t (przy zawartości cukru 16 proc.) – poinformował Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Została również uzgodniona nowa wersja instrukcji odbioru buraków cukrowcach.

- Zgodnie z nowymi zapisami ustalono m.in. że w przypadku zanieczyszczenia przekraczającego poziom alarmowy nastąpi ponowna analiza dokonana z tego samego transportu; będzie przeprowadzany coroczny test biegłości wykonywany przez Politechnikę Łódzką oraz będą wykonywane cykliczne analizy na zawartość cukru w burakach wykonywane w akredytowanym laboratorium zewnętrznym (których celem będzie sprawdzenie poprawności działania laboratorium surowcowego cukrowni); będą przeprowadzane codzienne badania na jednorodność miazgi – podaje KZPBC.