Petycja została przekazana władzom firm cukrowniczych w trzech miejscach: we Wrocławiu (Südzucker Polska), w Chełmży i Opalenicy (Nordzucker Polska). Jej treść i przebieg spotkania relacjonowaliśmy na portalu farmer.pl w artykułach poniżej.

Teraz otrzymaliśmy informacje od jednej z firm, od zarządu Südzucker Polska S.A., w odpowiedzi na petycję plantatorów buraków cukrowych.

Südzucker Polska: Postulaty plantatorów będą analizowane

- Nadrzędnym celem konstrukcji umowy kontraktacyjnej oferowanej plantatorom buraka cukrowego w Südzucker Polska jest zabezpieczenie opłacalności uprawy buraka cukrowego. Taka sama konstrukcja jak i warunki umowy są stosowane względem wszystkich plantatorów Grupy Südzucker (m.in. w Niemczech, Francji, Belgii). Stawka za buraki, wynikająca z umowy kontraktacyjnej, zakłada ostateczne wyliczenie ceny po kampanii z uwzględnieniem wielu czynników, m.in.: kosztów uprawy, przebiegu okresu wegetacyjnego i kampanii, cen cukru, a co ważne również konkurencyjności uprawy buraków względem innych roślin. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji dynamicznego wzrostu cen alternatywnych upraw i dynamicznie wzrastających kosztów nawozów, energii i innych. Umowa uwzględnia zatem zmieniającą się sytuację na rynku i jej wpływ na opłacalność uprawy surowca jakim jest burak cukrowy – podaje firma.

Jak dodaje dalej, wszystkie postulaty plantatorów będą dokładnie przeanalizowane i żadne pytania nie pozostaną bez wyjaśnień i odpowiedzi.

– Rozumiemy zaniepokojenie plantatorów rosnącymi kosztami nawozów, gazu i energii. Wzrost cen energii oraz paliw ma bezpośredni wpływ również na koszty producentów cukru. Jesteśmy otwarci na dialog z plantatorami i rozmowy na temat istotnych czynników wpływających na opłacalność uprawy buraków cukrowych i rynek cukru, co też stale czynimy i będziemy kontynuować w przyszłości – informuje Südzucker Polska.

Środki produkcji rolnej kupisz na portalu Giełda Rolna.

Nordzucker ma się ustosunkować do propozycji plantatorów

W wypadku Nordzucker oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie nie było. Zapytaliśmy  jednak o przebieg wręczenia petycji Sylwestra Kamyszka, wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

- 24 stycznia przed siedzibą Nordzucker Polska S.A. w Opalenicy odbyła się konferencja prasowa wsparta uczestnictwem ponad 30 plantatorów buraka cukrowego. Na zapowiedź protestów przybyli plantatorzy z Rejonu Opalenicy i Szamotuł. Była to też ogólnopolska akcja zainicjowana przez Radę Związków przy KSC i KZPBC w Warszawie. Wcześniej, na spotkaniu 21 stycznia, podjęto decyzję o podniesieniu cen w KSC do poziomu minimum 35 euro i rozszerzeniu ceny 100 zł na wszystkie buraki pozakontraktowe. Plantatorzy uprawiający buraki cukrowe do Nordzucker Polska nie są usatysfakcjonowani cenami oferowanymi za surowiec, dlatego też, wraz z przedstawicielami Związków, wyrazili swój sprzeciw – powiedział nam Kamyszek.

Jak podkreśla, 24 stycznia w Opalenicy odczytano petycję wzmocnioną wymianą uwag, szczególnie odnoszących się do przyszłości uprawy buraka w kontekście wysokiego wzrostu kosztów (drogie środki produkcji: nawozy i środki ochrony roślin). I przekazano ją zarządowi firmy.

– Prezes zarządu Pan Marcin Lechowski powiedział, że ustosunkuje się do przedstawionych propozycji w możliwie najkrótszym czasie. Przypomniał równocześnie o tym, że spółce zależy na ścisłej współpracy z plantatorami i wspólnym rozwiązywaniu zaistniałych problemów na forum Komisji Mieszanej. Plantatorzy liczą na szybkie decyzje zarządu spółki – podkreślił Sylwester Kamyszek.

Sprawie będziemy się przyglądać.