O tym, czy można i dlaczego warto wapnować pola zimą pisaliśmy jakiś czas temu:

Jeśli wybrane stanowisko pod burak cukrowy wymaga uregulowania odczynu, nie powinniśmy dłużej zwlekać z wapnowaniem, tylko jak najszybciej przeprowadzić ten zabieg. Krótki okres od wapnowania do siewu nie zapewni nam, że wapno zadziała w pełni, ale w przypadku niewielkich odchyleń od normy zapewni nam ono lepsze warunki do rozwoju roślin. Taki zabieg będzie także źródłem dostępnego wapnia dla roślin w czasie okresu wegetacyjnego. 

Warto także, zaznaczyć że w czasie przerwy zimowej można także zdecydować się na aplikacje nawozów fosforowych oraz potasowych. Szczególnie warto określić zapotrzebowanie na potas. Jeśli badania gleby wykazują, że zasobność jest średnia bądź niżska, należy rozważyć jak najszybszą aplikację tymi składnikami. Jak doskonale wiemy burak cukrowy jest wybitnie rośliną potasolubną i o ten składnik szczególnie musimy zadbać.

- Płytko zamarznięta gleba daje okazję do wykonania nawożenia bez uszkodzeń jej struktury- przekonują eksperci z cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. Zastosowanie w tym czasie szczególnie uzupełniającej dawki wapna w ilości 250-300 kg/ha CaO zwiększa dla roślin w początkowym okresie wegetacji znacząco dostępność składników pokarmowych oraz stabilizuje strukturę gleby i zapobiega przed zaskorupieniem. Także wysiew potasu w dawce 40-60 K2O/ha, umożliwi jego lepszą dostępność dla młodych roślin.

Powszechnie znane są funkcje potasu związane ze wzrostem wydajności fotosyntezy i wpływem na gospodarkę wodną (K+ odpowiada za ruch aparatów szparkowych). Racjonalne korzystanie z wody przez rośliny poddane stresowi suszy jest kluczowe dla utrzymania tempa wzrostu plantacji w całym okresie wegetacji buraka cukrowego. Nie musimy się martwić o to, że składniki te zostaną wypłukane. Szczególnie jony potasu oraz wapnia są wyłapywane przez kompleks sorpcyjny i w ten sposób zostaną zatrzymane w glebie. Zjawisko wymywania może nastąpić natomiast na glebach lekkich i mało zasobnych w próchnicę, ale przecież na takich stanowiskach buraka cukrowego się nie uprawia.

Dawki nawozów powinny być zawsze oparte o analizę gleby i potrzeby pokarmowe roślin wynikające z realnego do osiągnięcia na danym polu poziomu plonu.

Przypominamy, że zabrania się natomiast stosowania w/w nawozów mineralnych w przypadku gleb:
• zalanych wodą
• przykrytych śniegiem
• zamarzniętych do głębokości 30cm
• oraz podczas opadów deszczu.

Sprawdź oferty nawozów na Giełdzie Rolnej