Podkiełkowywanie ziemniaków jest sposobem na przyspieszenie rozwoju ziemniaka, co jest szczególnie istotne przy uprawie na bardzo wczesny i wczesny zbiór. Wschody można przyspieszyć o 1-2 tygodnie w zależności od stanu fizjologicznego bulw i pogody, a wegetacja przesuwa się na okres mniejszego zagrożenia zarazą ziemniaka. Rośliny lepiej rozwijają system korzeniowy, przez co jest lepsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych. Pierwsze ziemniaki zbiera się około 60 dni po wysadzeniu bulw i przeważnie wówczas plony są niskie w granicach 10-12 t/h. Jednakże za pierwsze ziemniaki otrzymuje się najwyższą cenę, stąd tak ważne jest by zebrać ziemniaki jak najwcześniej zwłaszcza, że uzyskiwana cena zmienia się praktycznie z dnia na dzień. W tym przypadku sprawdza się przysłowie „kto pierwszy ten lepszy".

Im wcześniej chce się wykopać ziemniaki tym dłużej powinny one być podkiełkowywane. Długość okresu podkiełkowywania zależy od odmian, które starzeją się z różna szybkością i nie zależy to od długości okresu wegetacji. Odmiany o wolnym tempie starzenia się, należy podkiełkowywać przez dłuższy okres czasu, zaś odmiany szybko kiełkujemy krócej. Ziemniaki przeznaczone do zbioru po 60 dniach od sadzenia powinny być podkiełkowywane przez 6-8 tygodni; ziemniaki, które będą zbierane po 75 dniach od sadzenia powinny być podkiełkowywane przez 4-6 tygodni; a ziemniaki odmian wczesnych, przy planowanym zbiorze po dojrzeniu, należy podkiełkowywać przez 4 tygodnie.

Przy stosowaniu podkiełkowywania plantacje są bardziej wyrównane, eliminuje się bowiem sadzeniaki niekiełkujące i chore, co zmniejsza zachwaszczenie i wpływa na zdrowotność roślin - zwiększa się odporność na zakażenie chorobami wirusowymi i zmniejsza porażenie rizoktoniozą. Jest też przyspieszony zbiór na okres wyższych temperatur, co powoduje zmniejszenie uszkodzeń mechanicznych i lepsze przechowywanie, a plony są zwiększone nawet kilkakrotne w przypadku bardzo wczesnych terminów zbioru. Przy zbiorze po 60 uzyskuje się zwyżkę plonu o około 200 proc., przy zbiorze po 75 dniach około 50 proc. i przy zbiorze po dojrzeniu 20 proc.

Podkiełkowywanie daje zwyżkę plonu pod warunkiem użycia zdrowych sadzeniaków, jednak najpierw trzeba materiał sadzeniakowy wybrać i przygotować. Sadzeniaki powinny pochodzić z plantacji o sprawdzonej zdrowotności potwierdzonej paszportem. Jeśli sadzeniaki będą własnym materiałem lub po nabyciu nie dysponuje się potwierdzeniem zdrowotności ziemniaków konieczne jest ich przesortowanie. Trzeba usunąć wszystkie bulwy uszkodzone, zgniłe, porażone silnie ryzoktoniozą, zdeformowane - takie nie nadają się na materiał sadzeniakowy. Zdrowe bulwy powinno dzielić się także pod względem wielkości na frakcje, np. 30-40 mm; 40-50 mm i 50-60 mm.

Na określony czas przed sadzeniem ziemniaki wysypuje się do skrzynek ażurowych, drewnianych lub plastikowych, w skrzynkach układa się do 2-3 warstw. Przesortowane sadzeniaki w skrzyniach umieszcza się w pomieszczeniach z temperaturą 12-15°C, gdzie będzie zapewniona wilgotność powietrza na poziomie 80-85 proc i dostęp światła, najlepiej dziennego i w uzupełnieniu sztucznego. Dostateczne natężenie światła to 150 luksów przez 10-12 godzin na dobę. Stosując światło sztuczne można używać lamp jarzeniowych o mocy 40-65 W. Do oświetlenia 200-300 skrzynek wystarczy od 5 do 6 takich lamp. Lampy powinny być rozmieszczone co 4-5 m2. Skrzynie umieszcza się jedna na drugiej i co dwa tygodnie przestawia je tak, by wszystkie ziemniaki miały zapewniony taki sam dostęp światła. Ponadto raz w tygodniu sprawdzać trzeba stan bulw, usuwać bulwy z oznakami choroby i te, których kiełki znacznie się wydłużyły (długość powyżej 3 cm) - takie bulwy przedwcześnie się starzeją, w konsekwencji mogą zacząć gnić i być przyczyną porażenia bulw sąsiednich. O dostatecznym doświetleniu świadczy wygląd kiełków. Prawidłowo podkiełkowane sadzeniaki mają grube kiełki, długości 2 cm, mocno związane z bulwą o intensywnym zabarwieniu, przy czym sam kształt i barwa kiełków jest cechą odmianową.

Jeśli dysponuje się pomieszczeniem z regulowaną temperaturą podkiełkowywanie przeprowadzić można dwuetapowo, wydłuża się sam proces i trwa od 7 do 9 tygodni, ale tworzy się więcej kiełków na bulwach, co przekłada się na większą liczbę łodyg na roślinie. Jednocześnie zbyt duża ilość kiełków nie ulegnie obłamaniu i uszkodzeniu w czasie sadzenia, gdyż dobrze wykształcone kiełki z zawiązkami korzeni są mocno związane z bulwą.

W pierwszym etapie bulwy w ażurowych skrzynkach umieszcza się na 2-3 tygodnie w ciemnym, chłodnym i dobrze wietrzonym pomieszczeniu do czasu, aż wytworzą się kiełki długości do 5 mm. Następnie sadzeniaki przenosi się na 5-6 tygodni do jasnych pomieszczeń z regulowaną temperaturą, którą należy ustawić tak, by codziennie podwyższała się o 1-2°C, aż do osiągnięcia 18-20°C.

Zatem, by zebrać ziemniaki 15 czerwca po 60 dniach od sadzenia (przyjęto 15 kwietnia) do podkiełkowywania trzeba będzie przystąpić około 18 lutego - 11 marca lub około 11 lutego - 4 marca jeśli przeprowadzimy proces dwuetapowo. Podkiełkowane sadzeniaki sadzi się, gdy temperatura gleby ma 5-6°C.