Jak poinformowała spółka, w trwającej średnio 117 dni kampanii przerobiono rekordową ilość buraków. W kampanii, w której wzięło udział przeszło 2700 plantatorów, średni plon korzeni wyniósł ponad 63 t/ha, przy średniej zawartości cukru w korzeniach na poziomie powyżej 17,6%.

- Na sukces kampanii cukrowniczej złożyło się wiele czynników m.in. sprzyjające warunki pogodowe, bezawaryjna i wyrównana praca cukrowni, terminowość dostaw czy wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa – mówi Natalia Mioduszewska, dyrektor surowcowy w spółce.

To był dobry rok dla wegetacji buraka cukrowego

Decydujący wpływ na wzrost buraków cukrowych miały warunki pogodowe, które w minionym sezonie sprzyjały rozwojowi  korzeni.  Pomimo przeszkód w postaci chłodnej wiosny, czy utrudnionych wschodów buraków, dobre uwilgotnienie gleby doprowadziło do uzyskania wysokiej i wyrównanej obsady roślin. Ponadto, wysoka skuteczność herbicydów, w szczególności preparatów działających doglebowo, pozwoliła utrzymać plantacje w stanie wolnym od chwastów. Choroby i szkodniki występowały w mniejszym nasileniu w porównaniu z ubiegłym sezonem. To zdaniem spółki przełożyło się ogólnie na dobre wyniki produkcyjne uzyskiwane przez plantatorów spółki. 

- W minionej kampanii surowiec charakteryzował się bardzo wysoką jakością przetwórczą. Na uzyskanie zadowalającej wielkości i jakości plonów buraka cukrowego, ostatecznie wpływ miał rozkład opadów w okresie największego zapotrzebowania na wodę w lipcu i sierpniu oraz w późniejszym okresie. Pomimo, iż tegoroczne plony buraków były zróżnicowane, m.in. uzależnione od lokalnych warunków pogodowych, można śmiało uznać sezon za udany. Cieszy także stosunkowo dobra polaryzacja – dodaje Natalia Mioduszewska.

Zbiór i przerób bez zakłóceń

Przez znaczną część tegorocznej kampanii buraki były zbierane w optymalnych warunkach pogodowych, co miało znaczący wpływ na minimalizację stopnia zanieczyszczenia. Ponadto, zabezpieczenie włókniną buraków dostarczanych w ostatnim etapie miało wpływ na jakość doczyszczania surowca podczas załadunku na pojazdy transportowe.
Kampania 2021/22 dla spółki Nordzucker Polska S.A. była bardzo stabilna i bezawaryjna, a terminowe dostawy surowca, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, pozwoliły osiągnąć założone cele przerobowe.

Jak poinformowała spółka pomimo obserwowanych w całej Europie trudności logistycznych, wynikających z braku dostępności kierowców i ograniczonej liczby środków transportowych, spółka realizowała dostawy planowo, a organizacja całego procesu związanego z doręczeniem surowca przebiegała bez zakłóceń.