- Średni czas trwania kampanii wydłużył się o 6 dni w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła średnia wielkość upraw, a plony przekroczyły 61 ton z jednego hektara. Polaryzacja buraka, która wyniosła 17,21%, wzrosła o prawie dwa punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym rokiem – podał ZPC.

Kampania cukrownicza podsumowana

W zakończonej niedawno kampanii producenci cukru podpisali umowy na uprawę i dostawę buraków cukrowych z 27 294 rolnikami, od których zakupili ponad 15,2 mln ton buraków. W tegorocznej kampanii wyprodukowano ponad 2,3 mln ton cukru, co jest wynikiem lepszym do zeszłorocznego, kiedy wyprodukowano 1,98 mln ton. Średni czas trwania kampanii u wszystkich czterech producentów zrzeszonych w Związku Producentów Cukru wyniósł prawie 123 dni, co jest wynikiem większym od zeszłorocznego o 6 dni.

- Mimo spadku liczby plantatorów decydujących się na uprawę buraka o ponad 2000 względem roku ubiegłego, wzrosła ponownie średnia wielkość upraw, wynosząc 9,16 ha wobec 8,58 ha rok wcześniej. Oznacza to, że plantatorzy zwiększają swój areał uprawny. Cieszy również fakt, że inaczej niż ubiegłych latach, tegoroczna produkcja odznaczała się wysoką polaryzacją, przekraczającą 17% - poinformował Związek Producentów Cukru.

- Od trzech lat obserwowaliśmy w Polsce spadek polaryzacji buraków cukrowych. Wskaźnik ten określa jakość korzeni buraków, im jest on większy, tym większa jest koncentracja cukrów (% polaryzacji). Na szczęście kampania 2021/2022 przyniosła nam zdecydowany wzrost i surowiec odznaczył się średnio 17,21% zawartością cukru - komentuje Michał Gawryszczak, dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji roślinnej? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Przebieg wegetacji

Początek 2021 roku był niekorzystny dla uprawy buraka cukrowego. Plantacje przesiane zostały głównie ze względu na niszczące oddziaływanie wody (ulewne deszcze, wymycie nasion, zaskorupienie gleby) oraz silne uszkodzenia powodowane przez wiatr (wywianie nasion, zniszczenie młodych roślin, zasypanie), przymrozki, uszkodzenia powodowane przez myszy i ptaki oraz następcze działania herbicydów. Okresy sprzyjające siewom, przeplatały się z ochłodzeniami lub intensywnymi opadami deszczu.

Dodatkowo w czerwcu plantatorzy borykali się z okresowym niedoborem wody. Warunki atmosferyczne panujące w późniejszych miesiącach sprzyjały w większości zbiorom korzeni.

- W 2021 wielu plantatorów było zmuszonych do wiosennych przesiewów z powodu żerowania szkodników. Na licznych plantacjach obserwowano naloty mszyc, warunki atmosferyczne sprzyjały występowaniu chwościka. Zmniejszyło się natomiast nasilenie chorób liści i korzeni. Nauczeni doświadczeniami ubiegłego roku, gdy chwościk rozwijał się na niespotykaną skalę, plantatorzy w większości stosowali ochronę fungicydami zgodnie z zaleceniami. Intensywna ochrona insektycydowa w postaci oprysków herbicydem nie była jednak konieczna – podano.

Poniżej dokładne tabele i zestawienia dotyczące wyników kampanii 2021/2022 na podstawie danych Związku Producentów Cukru w Polsce.