Jak sytuacja wyglądała w krajach Unii Europejskiej? - Z powodu wysokich cen w sezonie 2018/19 w większości krajów Europy Zachodniej doszło do znaczącego wzrostu powierzchni uprawy ziemniaków, która w UE-5 (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia i Wielka Brytania) w 2019 r. wyniosła ok. 862 tys. ha i była większa w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,1 proc. Czynnikiem zwiększającym areał uprawy ziemniaków w tych krajach jest systematycznie rosnący popyt na ziemniaki z przeznaczeniem do przetwórstwa spożywczego na frytki i chipsy, stymulowany wysoką dynamiką produkcji i eksportu przetworów ziemniaczanych – podano.

Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej największy wzrost areału uprawy miał miejsce na Słowacji (o 6 proc.), w Rumunii (o 4,4 proc.) i w Polsce (o 2 proc.).

- W pozostałych krajach regionu była stabilizacja areału obsadzonego ziemniakami, względnie niewielki jego spadek. W skali całej UE-28 areał uprawy ziemniaków ogółem w 2019 r. szacuje się na 1,75 mln ha, tj. o 2,4 proc. powyżej poziomu z roku poprzedniego. Warunki agrometeorologiczne w trakcie wegetacji w 2019 r. były wyjątkowo niesprzyjające (susza i bardzo wysokie temperatury w okresie wzrostu bulw i akumulacji plonu), zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Nieco lepsza była sytuacja pogodowa w Europie Zachodniej, gdzie wprawdzie plony znacząco wzrosły w porównaniu z bardzo niekorzystnym 2018 r., ale w odniesieniu do średniej z ostatnich pięciu lat ich poziom (z wyjątkiem Francji) był od kilku do kilkunastu procent niższy – poinformował dr Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ.

Co ciekawe, zbiory ziemniaka ogółem w UE-28 zwiększyły się z 52,0 w 2018 r. do 56,9 mln ton w 2019 r., tj. o ok. 9 proc., przy czym wzrost ten wynikał ze zwiększenia zbiorów w Niemczech i Wielkiej Brytanii (po 1,5 mln ton), w Holandii (o 1,1 mln ton) oraz w Belgii (o 1,0 mln ton). Konsekwencją wzrostu zbiorów w Europie Zachodniej jest spadek cen do poziomów zbliżonych do średniej wieloletniej.

- Po kłopotach z niewystarczającą podażą i nie najlepszą jakością bulw w sezonie 2018/19, obecnie unijny przemysł przetwórczy nie powinien mieć problemów z zaopatrzeniem w surowiec, co z kolei pozwoli powrócić do wzrostowej tendencji w produkcji i eksporcie przetworów ziemniaczanych – czytamy w raporcie.