Alternarioza to zespół chorób wywoływany przez dwa grzyby Alternaria solani - sprawca suchej plamistości liści i Alternaria alternata - sprawca brunatnej plamistości liści. Przede wszystkim występuje na plantacji ziemniaka, ale również pomidorze oraz innych roślinach z rodziny psiankowatych. Sprzyjającymi warunkami do rozwoju choroby jest wysoka temperatura oraz naprzemienne okresami suszy i wysokiej wilgotności. Alternarioza powoduje spadek plonu bulw o 20 do nawet 50 proc.  

Źródłem infekcji są resztki pożniwne, zainfekowane sadzeniakami z sąsiednich upraw. Na roślinach porażonych przez A. solani na dolnych, najstarszych liściach pojawiają się liczne drobne plamy o wielkości ok. 0,5 cm ciemnobrązowe z wyraźnie zaznaczonymi brzegami z koncentrycznie ułożonymi kręgami. W miarę postępowania choroby plamy powiększają się i przenoszą się na młodsze liście. 

Objawy wywołane przez grzyba A. alternata widoczne są na liściach i łodygach licznymi drobnymi plamami, nieregularnie rozmieszczonymi na całej powierzchni. Wokół plam pojawia się żółtawa obwódka. W miejscach porażeniach zasycha i wykrusza się blaszka liściowa. 

W początkowym okresie rozwoju, alternarioza bywa mylona z objawami zarazy. Różnica polega na tym,  że plamy wywołane prze Phytophthora infestans mają rozmyte brzegi, a na spodniej stronie widoczny  jest biały nalot. 

Przykładowe preparaty do zwalczania alternariozy :

·        Armetil M 72 WP (mankozeb i metalaksyl) w dawce 2,5 kg/ha.

·        Galben M 73 WP (mankozeb i benalaksyl)  w dawce 2kg/ha.

·        Acrobat MZ 69 WG (mankozeb i  dimetomorf) w dawce 2kg/ha.

·        Altima 500 SC (fluazynam)  w dawce 0,3 – 0,4 l/ha.

·        Nando 500 SC (fluazynam) w dawce 0,3- 0,4 l/ha.