Określenie poziomu zawartości cukru w burakach przez cukrownie co roku wywołuje wśród rolników wiele emocji. Do tego stopnia, że decydują się oni na zlecanie i finansowanie własnych badań w tym zakresie.

Nie tak dawno publikowaliśmy na farmer.pl informację o wynikach badań zawartości cukru w burakach cukrowych oraz zawartości suchej masy w wysłodkach wykonanych na zlecenie Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej przez dwa niezależne laboratoria w Warszawie i Dęblinie w porównaniu z wynikami z cukrowni Krasnystaw i Werbkowice.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. poinformowała redakcję, że badania sprawdzające poprawność oznaczania polaryzacji potwierdzają prawidłowość wykonywania analiz w laboratoriach surowcowych Cukrowni Werbkowice i Cukrowni Krasnystaw.

Jak informuje Szymon Smajdor, rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A., badania kontrolne przeprowadzono po uzgodnieniach z przedstawicielami Plantatorów zgodnie z obowiązującymi od 8 czerwca 2021 r. zasadami „Instrukcji odbioru buraków cukrowych”. Badania te wykonano czterokrotnie w uzgodnionym terminie, w każdym miesiącu trwania kampanii od września do grudnia (w Cukrowni Werbkowice ze względu na termin rozpoczęcia kampanii dwa badania przeprowadzono w październiku) w obecności przedstawicieli Plantatorów.

Wysokość polaryzacji określono w pobranych losowo próbach korzeni, następnie z tej samej miazgi korzeni pobrano i zamrożono próby do badań porównawczych. Próby te, odpowiednio zabezpieczone przed rozmrożeniem, zostały przekazane do badań w akredytowanym laboratorium celem określenia ich polaryzacji zgodnie z normami ICUMSA, stosowanymi w przemyśle cukrowniczym. W próbach zamrożonej miazgi pozostawionych w Cukrowni oraz dostarczonych do akredytowanego laboratorium wykonano ponowną ocenę zawartości cukru według tej samej metody.

Zgodnie z „Instrukcją odbioru buraków cukrowych”, uzgodnioną ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego wyniki analiz, a tym samym poprawność pracy laboratorium na Linii Oceny Surowca uznaje się za zadowalającą, jeżeli różnica ze średnich wyników analiz pomiędzy próbami wykonanymi w dniu pobrania i wynikami z zamrożonych prób wykonanymi w laboratorium zewnętrznym oraz laboratorium surowcowym nie przekracza wartości 0,5 punktu procentowego. Szczegółowe wyniki uzyskane w każdym terminie zostały przedstawione przedstawicielom Związków Plantatorów Buraka Cukrowego.

- Wyniki przeprowadzonych badań porównawczych potwierdziły właściwe określanie polaryzacji w laboratoriach surowcowych Cukrowni Krasnystaw oraz Werbkowice - podkreśla rzecznik prasowy KSC S.A.

Zaznacza też, że proces odbioru surowca w KSC S.A., prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami a jego przebieg zgodnie z obowiązującą instrukcją odbioru surowca jest nadzorowany przez przedstawicieli Plantatorów.