Teraz po kilku dniach ciepłych, ponownie zapowiadana jest znaczna zniżka temperatur, przymrozki, a nawet opady śniegu. Trzeba cały czas monitorować plantacje.

Wraz ze wschodami rośliny uprawnej, wzeszły też chwasty, o czym pisaliśmy już poniżej.

Rolnicy w czasie tzw. okna pogodowego wykonywali zabiegi ochrony – odchwaszczanie.

- Krytyczny okres konkurencji ze strony chwastów odpowiada fazie pomiędzy kiełkowaniem, a wytworzeniem 6-8 liści właściwych. Występowanie chwastów w tym okresie powoduje istotne z ekonomicznego punktu widzenia straty w plonie buraka – przypominają specjaliści z koncernu Südzucker Polska.

I zauważają, że rolnicy w tym czasie muszą też obserwować uprawy również pod względem wystąpienia szkodników. Radzą też policzyć obsadę i sprawdzić potencjał plonotwórczy plantacji.

Liczenie obsady, fot. Sudzucker
Liczenie obsady, fot. Sudzucker

- Najwyższe plony uzyskuje się, gdy obsada kształtuje się na poziomie 90-110 tysięcy roślin na 1 ha. W celu prawidłowego wyliczenia obsady należy przy rozstawie rzędów 45 cm odmierzyć wzdłuż rzędów odległość 11 m i 11 cm. Następnie na wyznaczonej odległości, na dwóch sąsiadujących rzędach, policzyć ilość roślin. Sumę policzonych roślin należy pomnożyć przez 1000, a uzyskana liczba będzie stanowić wielkość obsady – radzą przedstawiciele Südzucker.

Czynność tą należy powtórzyć w kilku miejscach plantacji. Bo średnia z powtórzeń stanowi średnią obsadę dla całej plantacji.