W marcowym raporcie Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Wiesław Dzwonkowski zauważa, że ceny ziemniaków charakteryzowaly się wzrostem, który wyhamował w ostatnich tygodniach. Poziom cen na targowiskach uplasował się na poziomie 76 zł/dt, będąc o 9% wyższy niż w grudniu i o 22% wyższy niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.

Prognozy co do cen ziemniaka są trudne i nie powinno się opłacalności jego produkcji oceniać na podstawie poszczególnych sezonów, bo zdarzają się takie, gdy cena sprzedaży potrafi spaść poniżej kosztów produkcji. Rozpatrując ceny ziemniaków w dłuższym okresie uprawa ziemniaków jest opłacalna - jak uważa dr Wojciech Nowacki, dyrektor Oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji w Jadwisinie.

Ciężko przewidzieć ceny, jednak analizując dane IERiGŻ z poprzednich lat można stwierdzić, że przyspieszając zbiór plonu ziemniaka możemy uzyskać za niego dobrą cenę.

Możliwe jest to dzięki odpowiedniemu przygotowaniu sadzeniaków. Skrócenie okresu wzrostu roślin na polu pozwala na szybszą sprzedaż plonu gdy ceny są wyższe, dlatego dobrym pomysłem jest sadzenie podkiełkowanego materiału.

Do podkiełkowywania nadają się jedynie odmiany bardzo wczesne i wczesne. Odmiany późniejsze zbyt słabo na nie reagują. Materiał użyty do podkiełkowywania powinien być wolny od chorób i wyrównany pod względem wielkości.

Podkiełkowywanie przeprowadzamy w pomieszczeniach z naturalnym lub sztucznym oświetleniem 10-12 godzin dziennie przez około 4-6 tygodni. Ziemniaki pobudzamy w ażurowych skrzynkach, w których bulwy leżą nie grubiej jak w  2-3 warstwach. Skrzynki można ustawiać na sobie do wysokości ziemniaków 2 m. Warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu jest dostęp światła do każdej z bulw, brak dostatecznego oświetlenia sprawi, że kiełki będą zbyt długie i blade. Wilgotność powietrza powinna wynosić 85-90%, a temperatura optymalna 12-15 st.C. Zbyt wysoka temperatura może spowodować spadek wilgotności, a co za tym idzie nadmierne wysuszenie bulw i zmniejszenie ich wartości biologicznej. Należy zadbać również o odpowiednią wentylację.

Prawidłowo podkiełkowane sadzeniaki mają 1-2 cm długości kiełki, które są mocno związane z bulwą. Umożliwiają one szybkie, bardziej wyrównane wschody i skrócenie okresu wegetacji ziemniaka na polu. Krótszy okres do wschodów to jednocześnie spadek zagrożenia chorobami w tym okresie. Rośnie tym samym wyrównanie obsady roślin na plantacji, co przekłada sie na mniejszy problem chociażby z zachwaszczeniem.