W ubiegłym roku po raz pierwszy w buraku cukrowym mieliśmy do czynienia z czasowym zezwoleniem o czym pisaliśmy TUTAJ. Teraz jak już się wcześniej spodziewano, ponownie udało się wprowadzić czasowe zezwolenie, co się okazuje tych samych zapraw. Ma ono obowiązywać w okresie od 8 stycznia do 6 maja 2020 r., czyli na 120 dni.

Te dwa środki mają chronić uprawy przed bardzo groźnymi szkodnikami, znanymi rolnicami i dość nowym zagrożeniem – szarkiem komośnikiem. W sumie planuje się wykorzystanie tych zapraw na powierzchni ok. 120 tys. ha (po 60 tys. dla każdej z zapraw).

Minister podpisał zezwolenie na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Przedstawiciele rolników w uzasadnieniu wskazywali na znaczny, w ostatnich latach, wzrost populacji szarka komośnika. – Intensywny żer chrząszczy na siewkach buraka prowadzi do ich doszczętnego ogołocenia z części zielonych i w konsekwencji zamierania roślin. Natomiast rośliny które zostały uszkodzone w mniejszym stopniu są osłabione, wolniej rosną oraz nadmiernie transpirują – podano m.in. w uzasadnieniu. Jak napisano w 2019 r. masowy atak tego szkodnika sprawił, że plantacje buraka były w wielu miejscach doszczętnie zniszczone, a rolnicy musieli przesiewać plantacje lub je zaorać.

Zmiany klimatu spowodowały też większą presję ze strony innych szkodników, w tym rolnic.
Cruiser SB 600 FS opiera się na tiametoksamie (substancja z grupy neonikotynoidów). Z kolei Montur Forte 230 FS bazuje na imidachloprydzie (związek z grupy neonikotynoidów) i beta-cyflutrynie (związek z grupy pyretroidów).

Obie zaprawy można wyłącznie stosować przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania, zgodnie z systemem ESTA.

Więcej w załączniku poniżej.