W siedzibie spółki Nordzucker Polska S.A. w Opalenicy, zostało zawarte Porozumienie Branżowe pomiędzy Związkami Plantatorów Buraków Cukrowych reprezentujących Plantatorów z regionów uprawowych Nordzucker Polska oraz producentem cukru - Nordzucker.

Jak informuje Nordzucker porozumienie jest odpowiedzią spółki na postulaty Związków Plantatorów oraz samych plantatorów, aby w miejsce dodatkowego świadczenia finansowego przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru (Dz. U. nr 57, poz. 292), płatnego do 15.11.2012 r., którego wysokość jest na razie nie znana, zaproponować stałe świadczenie pieniężne, którego wysokość będzie znana już dzisiaj. Pieniądze z niego wynikające wypłacone zgodnie z dotychczasowymi terminami płatności za buraki kwotowe, czyli 90 proc. w ciągu 30 dni od dnia zakończenia dostaw, a reszta do 30 stycznia 2012 r.

Każdy plantator związany z Nordzucker Polska S.A. umową kontraktacyjną na buraki kwotowe w kampanii 2011/2012, może dla tych właśnie buraków wybrać w tej kampanii w miejsce dodatkowego świadczenia wynikającego z rozporządzenia ministra rolnictwa, stałe świadczenie pieniężne w wysokości 34 zł/t buraków kwotowych, niezależnie od zawartości w nich cukru.

Plantatorzy, którzy uznają takie rozwiązanie za korzystne dla siebie, mogą do 15 listopada 2011 r. złożyć producentowi cukru stosowne oświadczenie, potwierdzające ich decyzję w tym zakresie. Złożenie takiego oświadczenia przez plantatora jest wiążące dla obu stron na kampanię 2011/2012.

Złożenie oświadczenia po tym terminie możliwe będzie tylko za pisemną zgodą Producenta Cukru. Niezłożenie natomiast oświadczenia o wyborze stałego świadczenia pieniężnego oznaczać będzie, że producent dokona zapłaty świadczenia finansowego na warunkach określonych w rozporządzeniu.