Planowana umowa o wolnym handlu ma na celu przyznanie krajom Mercosur bezcłowego dostępu do rynku UE w łącznej wysokości 190 tys. ton cukru rocznie. Odpowiada to produkcji jednej niemieckiej cukrowni. Niemieccy plantatorzy buraków i firmy cukrownicze już teraz doświadczają zakłóceń konkurencji z powodu nierównej ochrony upraw i polityki subsydiowania w UE i na rynku światowym.

Według prezesa stowarzyszenia branży cukrowniczej (WVZ) po raz kolejny wynegocjowano umowę o wolnym handlu kosztem unijnego przemysłu cukrowniczego. Zamiast podejmować skuteczne środki przeciwko nieuczciwej konkurencji, KE wprowadza koncesje dla krajów Mercosur na unijnym rynku cukru. Zamiast tego plantatorzy i producenci w końcu potrzebują decyzji politycznych przeciwko nieuczciwej konkurencji.

UE obniży cła przywozowe do 180 tys. ton istniejącej kwoty brazylijskiej z 98 euro / t do zera i wprowadzi bezcłowy kontyngent na cukier paragwajski w wysokości 10 ton.

Bezcłowy dostęp spowoduje, że cały cukier zostanie przywieziony do UE. Tymczasem brazylijski rząd przeznacza rocznie około 2,5 mld dolarów na subsydiowanie produkcji cukru. Ta nieuczciwa konkurencja sprawia, że ​​cena cukru jest dalej niska, a uprawa buraków jest uzasadniona ekonomiczna.

Zgodnie z WVZ cukier europejski jest produkowany zgodnie z najwyższymi światowymi standardami środowiskowymi. Jednak w Brazylii wymagania te zostały złagodzone. Brazylijski cukier jest produkowany według niższych standardów i grozi wyparciem europejskiego cukru w ​​dłuższej perspektywie.

W Europie ogłoszono już siedem zamknięć fabryki, w tym dwa w Niemczech. Obecne zamknięcie zagraża kolejnej fabryce w Europie.

Według WVZ kryzys spowodowany jest promowaniem nieuczciwych warunków konkurencji na rynkach unijnych i światowych. Dalsze otwarcie deregulowanego europejskiego rynku wewnętrznego dla dotowanego cukru z krajów trzecich zwiększy presję na ten sektor.