Jeszcze w lipcu informowaliśmy o braku porozumienia przedstawicieli cukrowni z plantatorami.

Teraz okazuje się, że strony doszły do konsensusu.

Co konkretnie udało się wynegocjować?

- Cena za buraki kontraktowane ze zbiorów 2020 r. o zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% została podniesiona z 24 euro na 25 euro przeliczane na złote polskie w oparciu o średni kurs wyliczony przez NBP za okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Kurs zaliczkowy ustalono w wysokości 4,36zł za 1 euro.

- Cenę na buraki kontraktowane na rok 2021 o zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% została podniesiona z 24 euro na 25 euro przeliczanego na zł wg średniego kursu wyliczonego przez NBP za okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

- Dobór nasion pod zasiewy roku 2021 r. odbywać się będzie na podstawie zgłaszanych indywidualnie zamówień przez plantatora do producenta cukru w oparciu przedstawioną listę odmian, a w uzasadnionych przypadkach z poza tej listy.

- W związku z powyższym pragniemy podziękować wszystkim tym plantatorom którzy nie ulękli się próbom zastraszania i wstrzymali się z kontraktacją buraków na rok 2021. Jesteście przykładem dla pozostałych plantatorów, którzy z różnych przyczyn ulegli presji cukrowni i zakontraktowali buraki po 24 euro za 1 tonę. To dzięki waszej wytrwałości i odwadze wszyscy plantatorzy będą mieli podniesione ceny zarówno w roku 2020, jak i 2021. Jesteście przykładem dla innych jak należy walczyć o swoje. Możecie być dumni ze swojej postawy. W przypadkach jakichkolwiek trudności z kontraktacją buraków cukrowych proszę o kontakt tel. 60861450. Jednocześnie chcemy poinformować, że zgodnie z informacją przekazaną przez MRiRW płatność związana z produkcją do buraków cukrowych w roku 2021 będzie przyznawana na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie – napisał Jerzy Stryjewski, sekretarz zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Glinojeck.