W KSC cena buraków kwotowych o standardowej zawartości cukru 16 proc. w roku gospodarczym 2012/2013 ma wynieść 162 zł/t. Ustalono również, że w przypadku zmiany sytuacji na rynku cukru i buraków strony podejmą dalsze rozmowy dotyczące ceny buraków, z zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa od uzgodnionej.

Dodatkowo ustalono też, że cena za buraki cukrowe kwotowe zakupione w kampanii 2011/2012 zostanie podwyższona do 155 zł/t - przy polaryzacji 16 proc.

Również w wypadku innego koncernu też doszło do podwyższenia cen za buraki dostarczone w kampanii 2011/2012. Nordzucker Polska S.A. podniósł cenę o 20 zł/t, do poziomu 174,14 zł/t. Zwyżka ta dotyczy plantatorów, którzy w roku gospodarczym 2011/12 wybrali opcję ceny gwarantowanej.